• Anasayfa
  • |
  • İstanbul İli Beşiktaş,Sarıyer,Adalar,Üsküdar,Beykoz ve Şile İlçesi DHTA Alan Bedel Tespiti Hk.

İstanbul İli Beşiktaş,Sarıyer,Adalar,Üsküdar,Beykoz ve Şile İlçesi DHTA Alan Bedel Tespiti Hk.

Sayın Üyemiz,

 

İlgi: (a) İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 26.01.2018 Tarih ve

              E.592 Sayılı Yazısı.

        (b) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün

              22.01.2016 Tarih ve 816 Sayılı Yazısı.

 

İlgi  (a) yazıda özetle;

İl sınırları dahilinde Müdürlüklerinin yetki ve sorumluluk alanındaki  Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki (DHTA) alanların önemli bir bölümünü kıyı kesimlerinde kalan DHTA alanlarının teşkil ettiği,bu alanlara ilişkin kiralama, kullanma izni verilmesi v.b. işlemler ile iştigal edilmiş durumda olduğu tespit edilen DHTA alanlarının ecrimisil işlemleri için Bedel Tespit Komisyonlarınca yapılacak tespitlerde kullanılmak üzere metrekare bazında güncel ecrimisil bedellerine ihtiyaç duyulduğu,

 Yazıda atıf yapılan, ilgi (b) yazı gereği, İstanbul İli Beşiktaş,Sarıyer,Adalar,Üsküdar,Beykoz ve Şile İlçesi'nin kıyıya cephesi olan Mahallelerinde;

 -Her mahallenin kıyı kesimleri için (deniz kenarındaki yerler, dolgu alanları dahil sahil yolu ile deniz arasında kalan alanlar ile sahil yoluna bitişik diğer taşınmazlar) ecrimisil veya kiralama bedel tespitlerine esas (yıllık) metrekare birim değerlerinin boş arsa ve bu alanlarda tespit edebilecek , restourant , büfe, bina, otopark, arsa şemsiye-şezlong, duş, çekek yeri, yat bağlama, iskele, yeşil alan, bahçe, tarımsal kullanım v.b. şeklindeki her kullanım türü için ayrı ayrı olmak üzere ivedilikle Müdürlüklerine iletilmesi istenmektedir.

İlgili Müdürlüğe Odamız görüşlerini bildirmek üzere; İstanbul İli Beşiktaş, Sarıyer, Adalar, Üsküdar, Beykoz ve Şile İlçesi Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki (DHTA) kıyı alanlarında faaliyet gösterdiğiniz iskele, barınak, çekek yeri,  yat bağlama, şemsiye -şezlong vb. her kullanım türü için metrekare bazında güncel ecrimisil bedeline ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin 12  Şubat 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Deniz Turizmi ve Deniz Kaynakları Birim mail adresine dkdt@denizticaretodasi.org.tr bildirilmesi hususunda bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.

                                                                                                          

                                                                                                       Saygılarımızla,

 

 

                                                                                                          Murat TUNCER

                                                                                                          Genel Sekreter

EKLER :

Ek-1:Geniş Dağıtım

Ek-2: İlgi (a) Yazı (2 Sayfa)

 

65_467_Istanbul_Ili_Besiktas,Sariyer,Adalar,Uskudar,Beykoz_ve_Sile_Ilcesi_DHTA_Alan_Belirleme.pdf