• Anasayfa
  • |
  • İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Cetveli Hk.

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Cetveli Hk.

“İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Cetveli” Cumhurbaşkanı Kararı ile 30 Aralık 2022 tarih ve 32059 (1. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış olup, Listeler içerisinde 3 No’lu Fasıl’da “Balıklar ve Kabuklu Hayvanlar, Yumuşakçalar ve Suda Yaşayan Diğer Omurgasız Hayvanlar” ile ilgili hususlara yer verilmiştir.        

Söz konusu Karar’a https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221230M1-1.pdf    linki üzerinden erişim sağlanmaktadır.          

Bilgilerinize arz/rica ederim.

953_3963_istatistik_pozisyonlar_na_b_l_nm_t_rk_g_mr_k_cetveli_hk.pdf