• Anasayfa
  • |
  • Kademeli Normalleşme 3. Etap

Kademeli Normalleşme 3. Etap

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 27.06.2021 tarih ve 10530 sayılı Ek’te sunulan yazıda özetle;

Kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabı kapsamında aşağıdaki tedbirlerin 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren hayata geçirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda;

1-Sokağa Çıkma ve Şehirlerarası Seyahat Kısıtlamaları

01.06.2021 tarih ve 8878 sayılı Genelgede belirtilen esaslar çerçevesinde halihazırda uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlamalarının (hafta içi ve hafta sonu dahil) 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00’e kadar sürdürüleceği,

1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00’ten itibaren ise hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği ve belirtilen tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamasının uygulanmayacağı,

2-İşyerlerinin Faaliyetleri

Tüm işkolları ve faaliyet alanlarında, salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde” kendi işkolu/faaliyet alanı için belirlenmiş tüm tedbir ve esaslara uyulması kaydıyla;

2.1-Halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm işyerlerinin, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebileceği,

2.2-Sektörün talebi doğrultusunda faaliyetlerine ara verilen sinema salonlarının, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren faaliyet göstereceği,

2.3-Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen masa ve/veya sandalyeler arasındaki mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren yeme içme yerlerinin açık veya kapalı alanlarında aynı masada aynı anda bulunabilecek kişi sayısına dair kısıtlamaların uygulanmayacağı,

2.4-Kahvehane, kıraathane gibi kâğıt, taş vb. oyunların oynandığı işyerlerinde söz konusu oyunların oynanmasına/oynatılmasına dair mevcut kısıtlamaların 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren sona erdirileceği ve oynanmasına/oynatılmasına müsaade edileceği,

2.5-Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm işyerleri; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebileceği,

2.6-Hali hazırda konaklama tesislerinde saat 22:00’de, diğer yerlerde ise saat 21:00’de sona eren müzik yayınlarının (canlı icra edilenler de dahil), bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24:00’e kadar yapılabileceği,

2.7-Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kural ve esaslara uymak kaydıyla park, bahçe, kamp alanı, piknik/mesire alanı gibi yerlere dair ilgili Genelgeler ile getirilen ilave kısıtlamaların 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılacağı,

2.8-Salgının yayılımı açısından çok ciddi risk oluşturması nedeniyle faaliyet konusu nargile salonu/kafesi olan işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmeye devam edileceği ve konaklama tesisleri de dâhil olmak üzere hiçbir işyerinde nargile servisi yapılmayacağı,

3-Toplantı/Etkinlikler ile Nikahlar/Düğünler

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir etkinlik/faaliyet ile ilgili olarak belirlenmiş kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulması kaydıyla;

3.1-STK’lar, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kooperatif ve birliklerin genel kurul dahil geniş katılımlı tüm etkinlikleri ile her türlü toplantı, gösteri veya yürüyüşleri için halen geçerli olan kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer ayrılarak yapılmasına dair uygulamanın aynı şekilde sürdürüleceği,

3.2-Nikâh ve Düğün merasimlerinde;

-Yiyecek/içecek ikramının yapılabileceği,

-Canlı müzik icrası da dâhil olmak üzere müzik yayınının saat 24:00’e kadar yapılabileceği,

-Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan “düğün sırasında sosyal mesafenin korunamayacağı oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmamalıdır” hükmü doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca bu konuda yeni bir tavsiye kararı alınıncaya kadar düğün ve nikâhlarda ancak fiziki mesafe kuralına aykırılık teşkil etmeyecek şekildeki oyun, dans, halay ya da gösteriler yapılabileceği,

-Nikâh/düğün merasimlerinde (kapalı yerler için halen uygulanmakta olan kişi başına asgari 6 metrekare yer bulunması şartı dışında) katılımcı sınırlamasına gidilmeyeceği,

-Köy düğünlerine 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren izin verilecek olup, belirtilen tarihten itibaren sokak düğünlerine (il, ilçe ve beldelerde) izin verilip verilmeyeceğinin İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarında kararlaştırılacağı,

-Sünnet, nişan ve kına gibi etkinliklere ise daha önceden duyurulduğu üzere 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra izin verileceği,

3.3-Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer bırakılmak ve Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak kaydıyla izin verileceği, 

4-Toplu Ulaşım Tedbirleri

Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde toplu taşıma ile ilgili olarak belirlenmiş kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla;

4.1- 1Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren şehir içi ve/veya şehirlerarası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu/koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verileceği,

4.2- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler/çocuklarımızın şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına dair kısıtlamaların 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılacağı

5-Konaklama Tesislerine Dair Tedbirler

5.1-Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde getirilen tüm kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla; konaklama tesislerine yönelik ilgili Genelgeler ile getirilen kısıtlama ve tedbirlerin uygulanmasına son verileceği,

5.2-Konaklama tesislerinin açık veya kapalı alanlarında düzenlenecek olan eğlence ve etkinliklerde, fiziki mesafe kuralının yanı sıra faaliyet konusuna göre Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan diğer usul ve esaslara uyulmasının sağlanacağı,

5.3-İşletmecileri tarafından konaklama tesisleri içerisindeki alanlarda (restoran, kulüp vb.) yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi ve fiziki mesafe kurallarının uygulanabilmesi için her türlü tedbirin alınacağı,

6-Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Mesai

6.1-Temel usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirlenecek şekilde; kamu kurum ve kuruluşlarında hâlihazırda uygulanmakta olan 10:00 – 16:00 mesai uygulaması sona erdirileceği ve 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren normal mesai düzenine geri dönüleceği, Kamu kurum ve kuruluşları için günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süresinin bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre Valilerce tespit edileceği,

7-Sınır Kapılarında Uygulanacak Tedbirler

7.1-Ülkemize girişte sınır kapılarında uygulanacak tedbirlere ilişkin 31.05.2021 tarih ve 8832 sayılı Genelge ile getirilen düzenlemelerde aşağıdaki değişikliklerin hayata geçirileceği,

-Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’dan ülkemize gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu karantina uygulamasına son verileceği ve bu kapsamdaki kişilerin ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazının yeterli görüleceği,

-Afganistan ve Pakistan’dan ülkemize gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu karantina uygulamasının süresinin 10 güne düşürüleceği ve karantinanın 7’nci gününde uygulanan PCR testinin negatif çıkması halinde zorunlu karantina uygulamasının sonlandırılacağı, PCR testinin pozitif çıkması halinde ise Sağlık Bakanlığı COVİD 19 rehberi doğrultusunda hareket edileceği,

-Bu şekilde ülkemize gelen ve zorunlu karantinaya tabi olan kişilerin Valiliklerce belirlenen yurtlarda karantinaya alınabileceği gibi karantina oteli olarak hizmet veren konaklama tesislerinde de karantinaya tabi tutulabilecekleri, karantina otelleri, konaklama ücretleri, bu kişilerin sınır kapılarından transferleri vb. hususlara ilişkin usul ve esasların Valiliklerce belirlenerek,  ilan edileceği,

7.2-Sınır kapılarımızdan girişte azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibraz edemeyen vatandaşlara sınır kapılarında PCR veya hızlı antijen testi uyguladıktan sonra ikametlerine gitmelerine izin verileceği ve test sonucu pozitif çıkanların ikametlerinde izolasyona alınmalarının sağlanacağı,

8-Genel Esaslar

8.1-Valilik ve Kaymakamlıklarca, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir işkolu/faaliyet alanına ilişkin ayrı ayrı belirlenmiş olan tedbir, usul ve esasların ilgili işyeri yetkilileri ve çalışanlarına hatırlatılmasına dair bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verileceği,

8.2-Gerek İçişleri Bakanlığının ilgili Genelgeleri gerekse Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen tedbir, usul ve esaslar çerçevesinde, önümüzdeki dönemde Vali ve Kaymakamlarımızın koordinesinde kolluk kuvvetlerinin azami düzeyde kapasite ile katılım gösterdiği (diğer kurum ve kuruluşların personeli/görevlileri ile takviye edilmiş şekilde) yoğunlaştırılmış denetimlerin gerçekleştirileceği,

8.3-Yürütülecek her türlü denetim faaliyetinde işyeri sahipleri/çalışanları ile vatandaşların kurallara uymaya/sorumlu davranmaya nezaketle davet eden rehberlik edici bir yaklaşım sergileneceği, kurallara aykırılıklarda ısrar, tekerrür, kuralların esaslı ihlali gibi suiistimal edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekli idari/adli işlemin tesisinden imtina edilmeyeceği,

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması hususları belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

 

696_1851_kademeli_normalle_me_3_etap.pdf