Katar Ziyareti Hk

İLGİ             :  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'nin 14.12.2017 tarihli ve 19420 sayılı yazısı.

         

İlgi yazı ile,

 

-Katar Hükümeti tarafından uygulanan ekonomik politikalar temel olarak, ülkenin zengin yeraltı kaynaklarının da yardımıyla hızlı bir kalkınma sürecini yakalamayı, dışa açık ve dünya ile bütünleşmiş bir ekonomi yaratmayı, güçlü ve aktif bir özel sektör oluşturarak ekonomide kamu kesiminin baskın rolünü azaltmayı amaçladığı,

 

-Türkiye ile Katar arasındaki ticaret hacminin 2016 sonunda petrol ve türevleri hariç, 710 milyon dolar olarak gerçekleştiği, müteahhitlik firmalarımızın bugüne kadar Katar'da üstlendikleri projelerin değerinin 11,6 milyar dolar düzeyinde olduğu, 2022 Dünya Kupası ve 2030 Katar Ulusal Vizyonu çerçevesinde gerçekleştirilmesi gündemde olan alt ve üstyapı projeleri firmalarımız için yeni fırsatlar barındırdığı, Ülkemizde önemli yatırımları olan Katar sermayesinin Türkiye'ye ilgisinin arttığı,

 

-TOBB tarafından 15-17 Ocak 2018 tarihlerinde Katar'a bir ziyaret programı gerçekleştiri1eceği, program kapsamında, Türk-Katar İş Forumu, altyapı, elektrikli cihazlar, sanayi plastik ürünleri, gıda ve tarım, lojistik, inşaat, bilgi teknolojileri (güvenlik sistemleri), makine ve teçhizat, cam ve züccaciye, tarım makineleri, bebek -yetişkin bezi, enerji hizmetleri, ilaç ve tıbbi cihazlar başta olmak üzere çeşitli sektörlerde Türk ve Katar firmaları arasında iş görüşmeleri ile Katar'da tesis ziyaretleri düzenleneceği,

 

-Programa katılmak isteyen firma temsilcilerinin konaklama, uçak, transferler, yemek vb. organizasyon giderlerini karşılamak üzere, organizasyonu gerçekleştirmek üzere TOBB tarafından görevlendirilen GOLDEN BAY TURIZM YATIRIMLARI A.Ş.- Yapı Kredi Bankası, Rumelicaddesi Şubesi, TR 12 0006 7010 0000 0025 2595 55 numaralı Türk lirası hesabına, 3.000,- (ÜçBin) Türk Lirası ön avans bedeli ödemeleri gerektiği, katılım bedelinin kesinleşmesini takiben,  bakiye tutar  ziyaret  öncesinde  katılımcılardan talep edileceği,

-Ziyarete katılmak isteyenlerin http:/katar.tobb.org.tr  linkine tıklayarak açılan başvuru formunu doldurmaları, yüksek çözünürlüklü ve "jpeg" formatında bir fotoğraf, pasaportun renkli kısmı ve avans bedelinin ödendiğini gösteren dekontun da katar@tobb.org.tr adresine en geç 1O Ocak 2018 tarihine kadar iletmeleri gerektiği,

-Kişi başı organizasyon giderlerinin, katılımcı sayısına göre tespit edildiği, bu itibarla katılım teyidini bildirip, avans ödemesini yapmış olan firmaların ziyarete katılmaktan vazgeçmeleri halinde, yapılan ödemenin iadesinin yapılabilmesi için, en geç 5 Ocak 2018 Cuma günü mesai saati bitimine kadar TOBB'a yazılı olarak bildirimde bulunmaları gerektiği, ziyaret ile ilgili taslak programın bilahare TOBB tarafından duyurulacağı belirtilmektedir.

 

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.      

                                                                                                                  Saygılarımızla,                                                                                     

                                                                                        

                                                                                                                  Murat TUNCER

                                                                                                                   Genel Sekreter

EK: İlgi Yazı (2 sayfa)

DAĞITIM:

Gereği:                                                                                        Bilgi:

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                            -Sn. Sefer KALKAVAN

- Türk Armatörler Birliği                                                               TOBB DTO'ları Konsey Başkanı

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                                     -Meclis Başkanlık Divanı                                                   

 - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                               -Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri

- TAİS                                                                                          -Sn.Halim METE TOBB Bşk. Yrd

- S/S İstanbul Anadolu Yakası Kumcular                                   -Sn. Erol YÜCEL     .

  Üretim ve Pazarlama Kooperatifi                                              TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk

- GİSBİR                                                                                        -Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri          

- GESAD                                                                                       -İMEAK DTO Meslek Komite Bşk

- Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği                                             .

- KOSTBİR                                                                                       

- Yalova Altınova Tersane Gir. San. ve Tic. A.Ş.       

- YAGESAD

- UND

- TÜRKLİM

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.

- Gemi Brokerleri Derneği

- Gemi Tedarikçileri Derneği

- UTİKAD

- ZEYPORT

- GEMTAC

- SULİM

- KOSDER

- ROFED

- KOGAD

- WISTA Türkiye Derneği

-Gemi Sahibi Firmalar

767_4744_EK_4744.pdf