• Anasayfa
  • |
  • KGF İnşaat Hizmetleri Finansman Destek Paketi

KGF İnşaat Hizmetleri Finansman Destek Paketi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'nden alınan 25.10.2022 tarih ve 11050 sayılı yazıda; Üyelerinden gelen talepler ve Birliklerinin girişimleriyle Kredi Garanti Fonu tarafından KOBİ ve KOBİ dışı inşaat firmalarının asgari %30'u tamamlanmış ve henüz tamamı bitmemiş konut projelerinin tamamlanması amacıyla "İnşaat Hizmetleri Finansman Destek Paketi" yayınlandığı,

Destek paketi kapsamında;

- KOBİ'ler için kefalet üst limiti 35 Milyon TL, kredi üst limiti 46,6 Milyon TL,

- KOBİ dışı işletmeler için kefalet üst limiti 150 milyon TL, kredi üst limiti ise 200 milyon TL

olarak belirlendiği,

Kredi vadesinin azami 6 ay ödemesiz dönem olmak üzere en fazla 36 olarak gerçekleşeceği, yararlanıcının kredi başvuru tarihi itibarıyla kefalete konu konut projesinin tapu kaydına göre kendisine ait veya noter tarafından düzenlenen taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine göre payına düsen arsa bölümünün veya konutların en az %20'sini satmamış ya da satış vaadinde bulunmamış olması gerektiği, satış yapılmamış konutlar için finansman desteği sağlanacağı, inşaat projesine konut başına azami 500.000 TL kredi kullandırılabileceği ve konuya ilişkin bilgi notunun yazıları ekinde sunulduğu bildirilmiş olup, üyelerimize duyurulması istenmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

769_3337_kgf_in_aat_hizmetleri_finansman_destek_paketi_sunum.pdf