KHALIFA LIMANI HK.

Sayın Üyemiz, İlgi : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 07.02.2006 tarih ve 4231 sayılı yazıları. İlgi yazı ile, Dışişleri Bakanlığının yazılarına atfen; Abu Dhabi Emirliği’nin , Dubai ile Abu Dhabi Emirlikleri arasında bulunan Taweelah sahilinde bir liman ve sanayi şehri inşa etmeyi kararlaştırdığı, “Khalifa Limanı” adı verilecek sözkonusu yeni limanın, yaklaşık 2.2 milyar Dolara mal olmasının ve ilk aşamasının önümüzdeki beş yıl içersinde tamamlanmasının beklendiği, Abu Dhabi veliaht prensi ve BAE başkomutan yardımcısı Şeyh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan’ın yerel basına yaptığı açıklamaya atıfta, sözkonusu projeyle, Abu Dhabi Emirliği’nin ekonomik gelişiminin hızlanmasının ve sanayi alt yapısının güçlendirilmesinin hedeflendiği, böylelikle gerek Abu Dhabi’nin, gerek BAE’nin dünya ekonomileriyle rekabet edebilmesinin, yabancı yatırım, iş imkanları , uluslararası ticaret faaliyetleri ve turizm için çekim merkezi haline gelmesinin amaçlandığı, Kamu ve özel sektörün işbirliğiyle tamamlanması düşünülen sözkonusu yeni limanın uluslararası standartlarda ve çevreye karşı duyarlı bir anlayışla inşa edilmesinin planlandığı, çok büyük gemilerin rahatlıkla kullanabileceği bir şekilde ve konteyner taşımacılığına elverişli olarak inşa edileceği, ayrıca liman çevresinde ticari faaliyetleri destekleyecek ve konut imkanı sağlayacak projelerin de önümüzdeki dönemde hayata geçirileceği bildirilmektedir. Bilgilerinize arz ve rica olunur. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Donatanlar (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği İMEAK DTO Konsey Başkanı - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - MARLİM Denizcilik Sektörü Kurulu Bşk. - GİSBİR - Meclis Başkan ve Vekilleri - Klas Kuruluşları - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - IMEAK DTO Şubeleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Başkan Danışmanları - İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları