• Anasayfa
  • |
  • KONTEYNER TAŞIMA KİLİTLERİ HK

KONTEYNER TAŞIMA KİLİTLERİ HK

Sirküler No:       181        / 2015

            Sayın Üyemiz,

            İlgi: T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Haydarpaşa Liman İşletmesi   

                   Müdürlüğü'nün 04.03.2015 tarih ve 855 sayılı yazısı.

            İlgi yazı ile;

  - Konteyner taşıyan araçlardan standart kilit sistemi bulundurmayanların, aşırı hız, ani fren ve manevraları sırasında konteynerlerin araç üzerinden kayma ve savrulma suretiyle, karayoluna düşmesi sonucunda can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürdüğü, trafik akışını kesintiye uğrattıkları, bu sebeple sınır kapılarından ve limanlardan konteyner alan ve standart kilit sistemi taşımayan araçların gerekli şartlar sağlanıncaya kadar çıkışına izin verilmeyeceği,

  - Yapılan denetimlerde ise kilit sistemi bulunmayan, kullanılmayan veya standart dışı kilit sistemi olan araçların tespiti halinde hangi gümrük sahasında giriş yaptığının tespiti ile ülkemize girişinde ihmali olanlar ile aracı işleten, yükleyen ve sürücüsü hakkında Türk Ceza Kanununun 179. Maddesine göre adli işlemlerin başlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı,

  - Ayrıca belirtilen yükleme kurallarına uymayanlar hakkında Karayolları Trafik Kanununun 65/1-g maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacağı belirtildiğinden, uluslararası standartlara (ISO 668 ve ISO 3874) ve taşıma yönetmeliğine uygun kilitleme sistemi bulunmayan araçlara TCDD Haydarpaşa Limanı'nda dolu veya boş konteyner yüklemesi yapılmayacağı,

bildirilmekte olup,  herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması için konunun üyelerimize duyurulması istenmektedir.

            Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz.                                      

 Saygılarımızla       

                                                                                                               

 

         

                                                                                                                     Murat TUNCER

                                                                                                                     Genel Sekreter

EK: İlgi Yazı Örneği ve Ekleri (4 Sayfa)

DAĞITIM

GEREĞİ                                                  BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)       - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri

- Türk Armatörler Birliği                                                                               

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.      

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

- T.D.İ. A.Ş.                                                  

- RODER

- UND

- TÜRKLİM

- ZEYPORT

- GEMTAC

- KOSDER

- ROFED                                                                                    

- 29, 30, 33, 34, 40, 41, 42, 43 No.lu Meslek Grubu Üyeleri

181_1029_EK_1029_-_181.pdf