Koronavirüs Tedbirleri

İçişleri Bakanlığı tarafından 08.09.2020 tarihinde yayınlanan ve resmi internet sitesinden (https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-koronavirus-tedbirleri-konulu-ek-genelge gonderildi-08-09-20 ) duyurusu yapılan, Ek'te sunulan Genelge'de özetle;

Gelinen aşamada başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet edilmemesinin, hastalığın yayılım hızının artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle; dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısında 81 ili kapsayacak alınan kararlar kapsamında,

Ülke genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu getirildiği,

* Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyeceği, bunların dışında kalan raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında; fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde hangi oranda/sayıda ayakta yolcu alınabileceğinin il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları tarafından tespit edileceği, raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüslerde ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtileceği levha/tabelaların herkesin görebileceği şekilde asılacağı, ve ayaktaki yolcuların durabileceği yerlerin fiziki olarak işaretlenmek suretiyle ilanın sağlanacağı,

* Restoran, otel, kafe vb. tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00'ten sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmeyeceği, Mülki İdare Amirlerinin koordinasyonunda kolluk birimleri ve yerel yönetimlerin bu konuda gerekli tüm tedbirlerin alacağı,

* Vatandaşların toplu olarak bulunduğu/bulunabileceği yerler (pazaryerleri, sahiller vb.) ile kafe, restoran vb. yeme içme ve eğlence mekânlarında; Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile Bakanlıklarının ilgili Genelgelerinde belirtilen Koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara uyulması hususundaki denetimlerin süreklilik taşıyacak şekilde etkinliğinin artırılmasına yönelik gerekli tedbirlerin Vali ve Kaymakamlarca alınacağı,

* Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere (işletmeler vb.) uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda vali/kaymakamlarca gerekli hassasiyetin gösterileceği,

* Vali/kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde gerekli kararların Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca ivedilikle alınacağı, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyeceği ve mağduriyete neden olunmayacağı, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç̧ teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususları belirtilmektedir.    

Bilgilerinize arz/rica ederim.

Saygılarımla,                             

İsmet SALİHOĞLU                        

Genel Sekreter                           

999_2370_koronavir_s_tedbirleri.pdf