• Anasayfa
  • |
  • Koronavirüs Tedbirleri (Geçici/Süreli Düzenleme)

Koronavirüs Tedbirleri (Geçici/Süreli Düzenleme)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 18.06.2020 tarih ve 5214 sayılı yazısında; 08.04.2020 tarih ve 3612 sayılı yazılarında bildirilen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünün 06.04.2020 tarih ve 23110 sayılı yazısı kapsamında, Koronavirüs (COVID-19) salgının yayılımının önlenmesi ve vatandaşlarımıza etkisinin en aza indirilmesini teminen Karayolu Taşıma Kanunu  ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği  çerçevesinde düzenlenen TİO belgesi, Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen DD belgesi ile Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla  Taşınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde düzenlenen TMFB belgesinin ilk defa verilmesinin durdurulduğu ve yine yetki belgeleriyle ilgili bir kısım geçici düzenlemeler yapıldığı belirtilmektedir.

Bu defa adı geçen genel müdürlükten alınan 12.06.2020 tarih ve 32284 sayılı yazı ile söz konusu salgınla ilgili ülkemiz genelinde alınan tedbirler sonucu salgın sürecinin yavaşlamasıyla birlikte, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce alınmış bazı kararların gözden geçirildiği ve konulan bir kısım kısıtlamaların kaldırıldığı veya hafifletildiği, önceki uygulamanın yürürlükten kaldırıldığı ifade edilmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                            

İsmet SALİHOĞLU                       

Genel Sekreter                          

740_1734_koronavir_s_tedbirleri_ge_ici_s_reli_d_zenleme_.pdf