Kral Abdullah Limanı Hk.

​             Sayın Üyemiz,

             İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'nün 02.11.2018 tarih

                     ve E.80162 sayılı yazısı.

              İlgi yazı ile;

            - Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan 12 Ekim 2018 tarihli ve 14416869 sayılı yazıda, Cidde Başkonsolosumuzun     8 Ekim 2018 tarihinde Kral Abdullah Limanına ziyarette bulunduğu ve ziyaret sırasında Bakanlıkları yetki ve görev alanına giren çeşitli hususların da gündeme geldiğinin bildirildiği,

            - Yazıda devamla, ziyaret sırasında liman yönetimiyle 25 yıllığına işletme sözleşmesi imzalamış olan Amsteel firması yöneticilerinden Onur YİĞİTER'in; Kral Abdullah Limanı'nın Cidde Limanı'ndan daha elverişli olduğunu belirttiği ve YİĞİTER'in verdiği bilgiler ışığında, Ülkemiz firmalarına deniz yolu taşımacılığında avantaj sağlayabilecek olan Mekke, Medine ve Taif gibi Cidde'ye yakın destinasyonlar için Türk bandıralı gemilerin Kral Abdullah Limanını kullanmasının özendirilmesinde yarar görüldüğünün ifade edildiği,

belirtilmektedir.

            Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.                                                                 

                                                                                                            Saygılarımızla                                                                                                   

                                                                                                            

                                                                                                             Murat TUNCER

                                                                                                            Genel Sekreter

EK: İlgi Yazı Örneği (1 Sayfa)

           (Odamız Web Sayfasında)

 DAĞITIM

GEREĞİ                                                                                           BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                                - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri                  

- Türk Armatörler Birliği                                                                 - İMEAK DTO Şube YK Başkanları 

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                                        - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                                     - TAİS

- UND                                                                                              - WISTA Türkiye Derneği

- TÜRKLİM

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- SULİM

- KOSDER

- ROFED

- KOGAD

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği       

- Gemi Sahibi Firmalar

 

 

674_4323_674.pdf