• Anasayfa
  • |
  • Libya Limanları İçin Güvenlik Seviyesi Düzenlemesi

Libya Limanları İçin Güvenlik Seviyesi Düzenlemesi

İstanbul
Sayı
Our Reference
 3087
Konu
Subject
 Libya Limanları İçin Güvenlik  Seviyesi Düzenlemesi

Sirküler No:    451       / 2014

 

İLGİ :  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 04.07.2014 tarih ve 31193 sayılı  yazısı

 

           İlgi yazıda, Libya’da son dönemde meydana gelen gelişmeler bağlamında artan risklere ve tehditlere

ayrıntılı dikkat çekilmekte olup Dışişleri Bakanlığımızın uygun görüşleri doğrultusunda liman ayrımı yapmak suretiyle ve ISPS Kod kapsamındaki Türk bayraklı ticari gemilerimizden;

- Libya’nın Trablus, Misurata ve Hums limanlarına uğrayanlar için daha önceden süregelen Güvenlik Seviyesi 2(iki) durumu devam etmekte olduğu ,

- Bu limanlar dışında kalan tüm Libya limanlarına uğrayanlar için Güvenlik Seviyesinin 3(üç) ilan edildiği ,

 

ISPS Koda tabi limanlarımızın ve gemilerimizin hali hazırdaki güvenlik seviyelerine ilişkin

duyuruların http://www.didgm.gov.tr/  internet adresinden “ISPS” başlığı altında  eş zamanlı olarak yayımlandığı ,

 

beliritilerek söz konusu güncelleme hakkında gemi sahipleri, işleticileri, kaptanları ve acentelerinin bilgilendirilmesi istenmektedir.

 

           Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz.                             

EK :İlgi Yazı Örneği

 
Saygılarımızla

Murat TUNCER

Genel Sekreter

DAĞITIM                                                                                      BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                        - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

- Türk Armatörler Birliği                                                               - İMEAK DTO Şube YK Başkanları  

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                                                                                                                                           

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

- T.D.İ. A.Ş

- İDO A.Ş.                                                                                         

- UTİKAD                                                                                                                           

- RODER

- UND                                                                                                                 

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- Gemi Brokerleri Derneği

- KOSDER

- ROFED                                                                                                    

- Balık Müstahsilleri Derneği

- S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği                                    

- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği    

- Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği

- Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

- Gemi Mühendisleri Odası

- Acenteler

- Gemi Sahipleri