• Anasayfa
  • |
  • LIBYA’YA TICARI AMAÇLI SEFER YAPAN GEMILER HAKKINDA YAPILACAK BILDIRIMLER

LIBYA’YA TICARI AMAÇLI SEFER YAPAN GEMILER HAKKINDA YAPILACAK BILDIRIMLER

İlgi yazı ile Dışişleri Bakanlığı’nın 07.06.2011 tarih ve 3696330 sayılı yazısından bahisle; Libya’ya ticari sefer gerçekleştirmekte olan gemiler için NATO askeri makamlarınca “deconfliction” numarası sağlanması uygulamasına son verildiğinin duyurulduğu ve konu hakkında SHAPE Stratejik Harekat Merkezinden alınan ilave bilgilerin sunulduğu, Dışişleri Bakanlığı’nın yazısında devamla; - Gönderen ülke/uluslararası kuruluş / STK /NATO tarafından doğrulanması koşuluyla, insani yardım amaçlı taşımacılık faaliyetleri için “deconfliction” numarasının sağlandığı insani yardım maksatlı gemilerin engelsiz geçiş (unhampered passage: no hailing, no boarding required) yapabilecekleri; öte yandan ticari seferler dahil, bu kategori dışındaki seferlerin ise “navwarn-system” prosedürlerine tabi olacakları; bu gemiler için “deconfliction” numarası sağlanmayacağı, - Libya’ya uygulanmakta olan silah ambargosu çerçevesinde ve “Navwarn System” prosedürleri gereği, Libya limanlarına ulaşmak amacıyla NATO harekat bölgesine giriş yapan ve insani yardım kategorisi dışında kalan gemilerin, NATO askeri makamlarına bildirimde bulunulmuş olsa dahi, NATO savaş gemileri tarafından durdurulup aranabileceği, - Daimi Temsilciliğin konuya ilişkin olarak Napoli’deki Müşterek Kuvvet Komutanlığı’yla (JFC) gerçekleştirdiği temas neticesinde, yetkililerce ticari amaçlı seferler için aşağıda sunulan e-posta adreslerine, gemicilik şirketleri tarafından doğrudan bildirimde bulunulmasının yeterli olacağının ve söz konusu bildirimlerin, bölgedeki deniz hareketlerinin NATO tarafından izlenmesini kolaylaştıracağının ifade edildiği, m.camilleri@manp.nato.int mocn3dogcell@manp.nato.int n.embargo@manp.nato.int shapesocwatch@shape.nato.int - İnsani yardım ve resmi gemi seferleri kapsamının dışında kalan Libya’ya yönelik resmi olmayan ticari amaçlı gemi seferleri için ilgili denizcilik firmalarımız tarafından, yukarıda sunulan e-posta adresleri vasıtasıyla, NATO askeri makamlarına doğrudan bildirimde bulunulmasının uygun olacağı, belirtilerek, bu kapsamda, Libya’ya sefer gerçekleştirecek üyelerimizin yukarıda bahsi geçen hususları göz önünde bulundurarak faaliyetlerini sürdürmeleri hususunda bilgilendirilmeleri istenmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM GEREĞİ BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - UTİKAD - RODER - UND - TÜRKLİM - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri - Gemi Brokerleri Derneği - Balık Müstahsilleri Derneği - S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği - Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası - Gemi Mühendisleri Odası - Acenteler - Gemi Sahipleri