• Anasayfa
  • |
  • LIBYA’YA YÖNELIK AMBARGO HAREKATI

LIBYA’YA YÖNELIK AMBARGO HAREKATI

İLGİ : a) Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 28.03.2011 tarih ve 9415 sayılı yazısı. b) Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 22.04.2011 tarih ve 12286 sayılı yazısı. b) Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 06.06.2011 tarih ve 16788 sayılı yazısı. Sayın Üyemiz, Odamızın 29.03.2011 / 216 ve 04.05.2011 / 281 sayılı sirkülerleri ile Web sayfamızda da yayımlanan İlgi (a) ve (b) yazılarda; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 1970 ve 1973 sayılı kararları çerçevesinde, NATO komutasındaki deniz unsurları tarafından Libya kara suları açıklarında silah ambargosu harekatı icra edildiği, söz konusu harekata Türk Deniz Kuvvetleri tarafından halihazırda 4 fırkateyn, 1 denizaltı ve 1 akaryakıt gemisi ile iştirak edilmekte olduğu, Libya’ya yönelik ambargo harekatı kapsamında; 1 - Türk limanlarından ayrılan Türk/Türkiye bağlantılı gemiler ile Türk limanlarına uğraklı olarak intikal eden gemilerden bölgeye intikal edeceklerin ambargo kapsamındaki malzemeler açısından limanlarımızdaki kontrollerinin hassasiyetle yapılmasının gerektiği, 2 - Ambargo harekatına yönelik olarak tesis edilen “Deniz Gözetleme Sahası”na girecek tüm ticari gemiler tarafından bölgeye girişlerinden 24 saat önce NATO Deniz Ulaştırması Merkezine telefon, faks veya e-posta yoluyla “Alfa Raporu’nun (Hydrolant) gönderilmesi gerektiği, bildirilmişti. Bu defa İlgi (c) yazı ile, Dz. K.K.’nın 05.06.2011 tarihli yazısından bahisle, bölgeye intikal eden Türk/Türkiye bağlantılı gemilerin takibi maksadıyla, NATO makamlarına gönderilen ve Denizcilik Müsteşarlığının Web sayfasında, Duyuru-58 Ek’inde (Odamızın Web Sayfasında Sirkülerler/Güvenlik bölümünde de 29.03.2011 tarih ve 216 sirküler Ek’inde de yer almaktadır) yer alan “Alfa Raporu”(Hydrolant)nun; aşağıda irtibat bilgileri verilen, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi’ne de iletilmesinin talep edildiği belirtilmektedir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İrtibat Noktası: Tel : 0-312-403 22 22 Faks : 0-312-417 30 65 E-posta : denkom.harekatmrk@dzkk.tsk.tr Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM GEREĞİ BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - UTİKAD - RODER - UND - TÜRKLİM - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri - Gemi Brokerleri Derneği - Balık Müstahsilleri Derneği - S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği - Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası - Gemi Mühendisleri Odası - Acenteler - Gemi Sahipleri