• Anasayfa
  • |
  • LIMAN İŞLETMELERI İLE KARŞILAŞILAN SORUNLAR HK

LIMAN İŞLETMELERI İLE KARŞILAŞILAN SORUNLAR HK

a) T.C.Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 03/03/2006 tarih ve 459 sayılı yazısı. b) 14/02/2006 tarih ve 630 sayılı yazımız. c ) 29/12/2005 tarih ve 5320 sayılı yazımız. Sayın Üyemiz, İlgi c) yazımız ile ; Denizcilik Müsteşarlığı’nın 31/07/2003 tarih ve 1501 sayı ile 06/08/2003 tarih ve 1537 sayılı yazıları gereği, 01/08/2003 tarihinden itibaren “Baş iticisi (Bow Thruster) bulunan gemilere tek römorkör ile hizmet verilebileceği hakkında” genelgeye rağmen , Bandırma Bağfaş İskelesi, Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. ve Antalya Ortadoğu Liman İşl.A.Ş.limanlarında, baştan pervaneli ( Bow Thruster) olan gemilere yanaşma/kalkma manevralarında en az 2 adet römorkör ile hizmet verildiği belirtilmişti. İlgi b) yazımız ile ; Denizcilik Müsteşarlığı’na Bandırma Bağfaş İskelesi ve Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş.Limanları’nda genelgeye aykırı uygulama yapılan gemilerin teknik detayları gönderilmişti. Denizcilik Müsteşarlığı’nda alınan ilgi a) yazı ile ; Liman Mevzuatı ve 06/08/2003 tarihli 5037 sayılı genelgeye uygun olmak şartı ile, römorkaj hizmeti veren kuruluşların römorkörlerinin çekme güçleri ile ilgili taahhütleri gereği, limana gelen gemilerin tonajlarına uygun güçte ve sayıda römorkör verme yükümlülüğü bulunduğu, dolayısıyla artırılan römorkör sayısı, çekme gücü yetersizliğinden kaynaklanıyor ya da mevzuatta belirtilen çekme güçlerine ulaşmak için römorkör sayısı artırılıyorsa, bu durumda römorkör sayısına göre ücret alınmasının yanlış bir uygulama ve haksız bir ücret talebi olacağı belirtilerek uygulamada bir römorköre ihtiyacı olan gemiye, yeterli çeki gücünün sağlamak için iki römorkör veriliyor ise bir römorkör ücreti talep edilmesi gerektiği bu nedenle Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlüğü’nün sorumluluk sahası içerisinde faaliyette bulunan ilgili liman işletici kuruluşunun uygulama hakkında uyarılması gerektiği bildirilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM : BİLGİ : - Tüm Üyeler (web) - YK Başkan ve Üyeleri - Tüm Liman İşletici Kuruluşlar - TÜRKLİM - 7197 No’lu Meslek Kom.Bşk.ve Üyeleri - Bora Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Enmar Denizcilik ve Ticaret A.Ş.