• Anasayfa
  • |
  • Liman Ücret Tarifeleri Hk.

Liman Ücret Tarifeleri Hk.

İlgi: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel

                     Müdürlüğü'nün 20.05.2016 tarih ve E.37717 sayılı yazısı.

           

            Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 20.05.2016 tarih ve E.37717 sayılı yazısı ile,

- 01.08.2003 tarihinde uygulanmaya başlanan Liman Ücret Tarifeleri ve Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'nün 09.08.2004 tarih ve 2279 sayılı Talimatı ile Türk bayraklı gemilerin limanlarımıza her gelişlerinde Kılavuzluk, Römorkaj, Palamar ve Liman (Rıhtım Ücreti) Tarifelerinde yurt dışı Liman Devleti Kontrollerindeki denetim ve tutulma durumlarına göre çeşitli oranlarda indirim veya artış uygulanması gereken duırumların  belirtilmiş olduğu, söz konusu Talimatın tüm Liman Devleti Kontrolü Memoranduımlarında uygulanmasının 04.05.2016 tarih ve E.33629 sayılı yazıları ile  iptal edildiğinin belirtildiği,

- Dünya üzerinde 11 PSC MOU rejimi bulunduğu, altyapı ve teknik sorunlar nedeniyle T/B'lı gemilerin performansları hakkında yeterli bilgi alınamaması, Paris MOU'nun denetim rejimini değiştirerek 6 aylık periyottan iyi performanslı gemiler için 3 yıla varan periyotlarla denetlemeye başlaması nedeniyle Talimatın uygulamasında sorunlar yaşanması, bazı liman devletlerinin bu denetimleri siyasi amaçlarla da kullanmasından dolayı son zamanlarda Akdeniz ve Karadeniz limanlarında tutulmaların önemli derecede arttığının gözlendiği,

- Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı indirim ve ceza uygulamasının sadece Paris MOU kapsamında denetlenen Türk bayraklı gemilere uygulanması, denetim kayıtlarının Bakanlığın Elektronik Sertifika Sistemi (ESS) üzerinden yapılmasının yeterli olacağı, indirim uygulamalarında 36 ay içerisinde denetlenmek kaydıyla ESS'de Paris MOU kapsamında tutulma kaydı bulunmayan gemilere yönelik olarak denetim tarihinden itibaren ilk yıl için % 10, ikinci yıl için % 15 ve üçüncü yıl için % 20'lik indirim uygulanacağı, yine 36 ay içerisinde ESS'de Paris MOU kapsamında tutulma kaydı bulunan gemilere ise ilk tutulmada % 10, ikinci tutulmada % 15 ve üçüncü tutulmada % 20 arttırımlı olarak uygulanacağı,

hususları belirtilmektedir.

            Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.                                                                          Saygılarımızla

                                                                                                                         

EK: İlgi Yazı Örneği (1 Sayfa)                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                    İsmail ASASOĞLU

                                                                                                                                    Genel Sekreter V.

DAĞITIM

GEREĞİ                                                                                    BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                         - YK Başkan ve Üyeleri

- Türk Armatörler Birliği                                                          - İMEAK DTO Şube YK Başkanları

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                                   - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.                                               

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                             - Meclis Üyeleri                       

- UND

- TÜRKLİM

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- KOSDER

- ROFED                                                                                     

- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği                                      

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği

- Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası                           

- Gemi Mühendisleri Odası

- WISTA Türkiye Derneği

- Uluslararası Sefer Yapan Gemi Sahipleri

- Acenteler

401_2108_EK1.pdf