• Anasayfa
  • |
  • Liman Ücret Tarifeleri Hk.

Liman Ücret Tarifeleri Hk.

İlgi: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel

                      Müdürlüğü’nün 16.06.2016 tarih ve E.44902 sayılı yazısı.

           

            01.08.2003 tarihinde uygulanmaya başlanan Liman Ücret Tarifeleri ve Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 09.08.2004 tarih ve 2279 sayılı Talimatı ile Türk bayraklı gemilerin limanlarımıza her gelişlerinde Kılavuzluk, Römorkaj, Palamar ve Liman (Rıhtım Ücreti) Tarifelerinde yurt dışı Liman Devleti Kontrollerindeki denetim ve tutulma durumlarına göre çeşitli oranlarda indirim veya artış uygulanması gereken duırumlar belirtilmiş olup, UDHB Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 04.05.2016 tarih ve E.33629 sayılı yazısı ile söz konusu Talimatın tüm Liman Devleti Kontrolü Memoranduımlarında uygulanmasının iptal edildiği, daha sonra alınan 20.05.2016 tarih ve E.37717 sayılı yazıları ile de indirim ve ceza uygulamasının sadece Paris MOU kapsamında denetlenen Türk bayraklı gemilere uygulanacağı belirtilmişti.

 

            Bu defa alınan İlgi yazı ile

Son zamanlarda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na gelen başvurularda Liman Ücret Tarifelerindeki indirim ve artırıma yönelik farklı uygulamalarla karşılaşıldığının bildirildiği ve uygulamaya esas görüşlerinin talep edildiği, bu kapsamda yapılan değerlendirme neticesinde, bahse konu uygulamanın eskisi gibi Mülga Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 09.08.2004 tarih ve 2279 sayılı Talimatta belirtilen şekilde devam ettirilmesine karar verildiği bildirilmektedir.

 

            Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.                                                              Saygılarımızla

                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                           Murat TUNCER

                                                                                                                           Genel Sekreter

EKLER:

EK 1: İlgi Yazı Örneği (1 Sayfa)                                                                      

EK 2: 09.08.2004 tarih ve 2279 sayılı Talimatın örneği (2 Sayfa)

 

DAĞITIM

GEREĞİ                                                                               BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                                 - YK Başkan ve Üyeleri

- Türk Armatörler Birliği                                                        - İMEAK DTO Şube YK Başkanları

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                               - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.                                               

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                            - Meclis Üyeleri                                 

- UND

- TÜRKLİM

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- KOSDER

- ROFED                                                                                    

- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği                                

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği      

- Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası                     

- Gemi Mühendisleri Odası

- WISTA Türkiye Derneği

- Uluslararası Sefer Yapan Gemi Sahipleri

- Acenteler

483_2586_EK.pdf