• Anasayfa
  • |
  • Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

             Sayın Üyemiz,

            Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca hazırlanan "Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 13.06.2018 tarih ve 30450 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, Odamız web sayfasının "Limanlar" ve "Mevzuat Duyuruları" bölümlerinde de yayınlanmaktadır.

             Anılan Değişiklik Yönetmeliğinin önemli değişiklikleri;

              - Madde 11 Liman çıkış belgesi,

              (1) Liman idari sahasını aşarak sefer yapacak ticaret gemisinin ve deniz araçlarının kıyı tesisinden çıkışı, liman başkanlığınca düzenlenen ve geminin/deniz aracının adı, cinsi, bayrağı, IMO numarası, çağrı işareti, tonaj bilgileri ile kaptanın adı, gittiği ülke/liman ve bunun gibi bilgileri içeren ve şekli ek-6'da yer alan İdare tarafından belirlenen Liman Çıkış Belgesi ile yapılır. Liman Çıkış Belgesi almış olanlar, diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile olan işlemlerini tamamlayarak derhal kıyı tesisinden ayrılırlar. Yolcu gemileri hariç deniz turizmi araçlarına verilecek olan kıyı tesisi çıkış izni, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15212 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Deniz Turizmi Yönetmeliği hükümleri kapsamında seyir izin belgesi ile verilir. Bu durumda seyir izin belgesi liman çıkış belgesi yerine geçer.

            - Madde 12 Gemi rotalama sistemlerine göre seyir,

            (4) İzmit Körfezi, Çandarlı Körfezi, Nemrut Koyu, İzmir Körfezi ve İskenderun Körfezinde uygulanacak olan trafik ayırım düzeni koordinatları ek-3'te, haritaları ise ek-4'te yer almaktadır. Bu bölgelerde seyir yapacak Liman idari sahasında çalışan yerel trafik kapsamındaki gemiler ile liman başkanlığınca uygun görülen diğer gemi ve deniz araçları haricindeki tüm gemi ve deniz araçları trafik ayırım düzenine uyarak seyir yapar.

 

              (5) Teknik nedenlerle seyir emniyeti açısından trafik ayırım düzenini terk etmek zorunda olan gemiler, ilgili Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine veya liman başkanlığına bilgi vermek kaydıyla trafik ayırım düzeninden çıkabilir.

            - Madde 20 Genel kurallar,

            j) Uğraksız geçiş niteliğinde olup esasen başka bir limana giderken yükleme, boşaltma, sefer talimatı bekleme, gibi durumlar hariç olmak üzere arıza sonucu yedek parça ve/veya teknisyen temini, kötü hava koşullarından dolayı sığınma, hastalık nedeniyle personel değişimi gibi ve liman başkanlığınca tespit kabul edilen mazeretli hallerde; gemiler ve deniz araçları önceden liman başkanlığına veya Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine veyahut kılavuzluk teşkilatına telsizle bilgi vererek demirleme ordinosu almadan liman idari sahasında liman başkanlığınca belirlenen sahalara demirleyebilirler. Bu bildirimin Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi ve/veya kılavuzluk teşkilatına yapılması halinde bildirimi alan teşkilat, derhal liman başkanlığına bilgi verir. Bu durumdaki şekilde demirleyen gemi ve deniz araçları, zorunlu halin ortadan kalkmasını müteakip varış limanına gitmek için seyirlerine devam ederler. Ancak,  demirleme süresinin 48 168 saati aşması halinde gemi ve deniz araçları demirleme ordinosu alırlar. Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğünde belirtilen uğraksız demirleme sahalarına demirleyen gemi ve deniz araçları bu hükümden muaftır.

            - Madde 28 Gümrük denetimine tabi gemiler ile gümrük hizmet noktaları arasında taşıma,

(1) Gümrük denetimine tabi olan gemi ve deniz araçlarından gümrük hizmeti verilen yerlere ya da bu yerlerden onlara; yolcu, yolcu eşyası, gemi personeli, malzeme, kumanya ve gemi ile ilgili olan kişiler ancak izin verilmiş hizmet tekneleri ile taşınabilir. Bu teknelere liman başkanlığınca düzenlenen ve şekli İdare tarafından belirlenen Gümrük Denetimine Tabi Gemilere Hizmet Verecek Deniz Araçlarına Mahsus İzin Belgesi yazılı izin  verilir.

               (5) Liman başkanlığından bu madde hükümlerine göre yazılı izin belgesi almayan hizmet tekneleri, liman idari sahasında faaliyette bulunamaz.

               şeklindedir.

            Ayrıca, Yönetmeliğin Ek-2'sinde yer alan Aliağa, Bartın, Gerze, Giresun, Görele, Güllük, Hopa, İğneada, İskenderun, Karadeniz Ereğli, Karasu, Karataş, Kefken, Kocaeli, Kuşadası, Mersin, Pazar, Samsun, Silivri, Sinop, Şile, Tekirdağ, Tuzla, Ünye, Vakfıkebir ve Zonguldak Liman Başkanlıklarının haritalarının değiştirildiği ve bazı Liman Başkanlıklarının "Liman İdari Sahası" ve "Demirleme Sahaları" nda düzenlemeler yapıldığı görülmektedir.  

                Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.   

                                                                                                                                                          Saygılarımızla  

                                                                                                           

                                                                                                                                                         Murat TUNCER

                                                                                                                                                          Genel Sekreter           

EK: Değişiklik Yönetmeliği ve Ek'leri (30 Sayfa)

 DAĞITIM

GEREĞİ                                                                                            BİLGİ:                                    

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                                 - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri                                                                                    - Türk Armatörler Birliği                                                                   - İMEAK DTO Şube YK Başkanları 

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                                         - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                                     - TAİS                                             

- S/S İstanbul Anadolu Yakası Kumcular                                         - T.D.İ. A.Ş.

  Üretim ve Pazarlama Kooperatifi                                                 - Türkiye Denizcilik Federasyonu

- İstanbul Şehir Hatları Tur. San. ve Tic. A.Ş.                                   - Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

- İDO A.Ş.                                                                                        - Gemi Mühendisleri Odası

- GİSBİR                                                                                         - WISTA Türkiye Derneği

- GESAD                                                                                        - Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş.

- Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği                                - Setur Kalamış Marina

- Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş.               - İspark İstinye Marina

- KOSTBİR                                                                                      - Tüm Üyeler

- Yalova Altınova Tersane Gir. San. ve Tic. A.Ş.

- UND

- TÜRKLİM

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.

- Gemi Brokerleri Derneği

- Gemi Tedarikçileri Derneği

- UTİKAD

- ZEYPORT

- SULİM

- KOSDER

- ROFED

- KOGAD

- İstanbul Turistik Yüzer Tesis İşletmeleri Derneği                           

- SÜR-KOOP

- Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği

- S.S. İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği

- BAU TÜRBAM

- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği

- Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği

- D.E.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği

- Beykoz Denizciler Derneği

- S.S. Avrasya Deniz Taş. Turz. Hiz. İnş. San. ve Tic. Aş.

- S.S. Turizm ve Yolcu Deniz Taşıyıcılar Koop.

- S.S. Boğaziçi Yolcu ve Tur. Den. Mot. Taş. Koop.

- Beyden Deniz Ulaşım Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

- S.S. Mavi Marmara Deniz Yolcu ve Turizm Mot. Taş. Koop.

- S.S. Kartal Deniz Yolcu Yük ve Tur. Mot. Taş. Koop.

- S.S. İstanbul Kartal Maltepe Bostancı Adalar

  Yük Taş. ve Gemi Serv. Den. Motorlu Taş.Koop.

- Teknomar Denizcilik ve Deniz Araçları İşletme ve Tic. A.Ş.

- Adatur Derneği

- Adalar Yolcu ve Yük Taş. Koop.

                                                 

346_2376_346.rar