• Anasayfa
  • |
  • Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

Sayın Üyemiz,
   “Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”  26.07.2014 tarih ve 29072 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup,  
            Değişiklik Yönetmeliği ile;
             1 - 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Limanlar Yönetmeliğinin “Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri” başlıklı 13 üncü maddesine aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.
“(5) Tersane bölgesine gelen, kendinden hareket ve/veya manevra kabiliyeti olmayan;
a) 2000 GT altındaki gemi ve deniz araçları, her biri en az 16 ton çekme kuvvetinde iki römorkör,
b) 2000-5000 GT arası gemi ve deniz araçları, Ek-5’te belirtilen asgari römorkör miktarına ilave olarak en az 16 ton çekme kuvvetinde bir römorkör daha alırlar.”
   2 - Aynı Yönetmeliğin “Kılavuz Kaptan ve Römorkör Almasına İlişkin Esaslar” başlıklı 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, beşinci fıkrasında bulunan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Boylarında, azami %10 oranında bir indirim uygulanması neticesinde gemi boyu 200 metreyi aşmayan ve baş itici pervanelerinin gücü 2000 KW ve üstünde olan, çift makineyi haiz ro-ro yük gemilerine yanaşma ve ayrılma manevralarında en az 30 ton çeki gücünde bir römorkör kullanılması kaydıyla, römorkör indirimi uygulanabilir.”
Gemi boyu
Toplam çekme gücü (asgari)
Açıklama
55-125 metre arası
En az 30 ton
1 adet 30 ton veya her biri 16 tondan az olmamak kaydıyla iki römorkör
126-200 metre arası
En az 45 ton
1 adet 45 ton veya her biri 30 tondan az olmamak kaydıyla iki römorkör
201-300 metre arası
En az 60 ton
1 adet 60 ton veya biri 30 tondan az olmamak kaydıyla iki römorkör
301 metre üzeri
En az 90 ton
1 adet 90 ton veya biri 30 tondan az olmamak kaydıyla iki römorkör
   3 - Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan “Tuzla Liman Başkanlığı” başlıklı 4 üncü maddenin B bölümünün (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) 3 nolu demirleme sahası: İstanbul Boğazı geçişi yapacak tehlikeli yük taşımayan gemilerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu denizalanıdır.
1) 40º 53´ 05" K – 029º 10´ 48" D
2) 40º 52´ 39" K – 029º 09´ 39" D
3) 40º 51´ 00" K – 029º 10´ 18" D
4) 40º 51´ 24" K – 029º 12´ 00" D
5) 40º 52´ 31" K – 029º 13´ 18" D”
şeklindedir.                    
           Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.
Saygılarımızla
 
 
Murat TUNCER
Genel Sekreter
EK: Değişiklik Yönetmeliği (1 Sayfa) (Odamız Web Sayfasında)

DAĞITIM                                                                   BİLGİ                                                

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                              - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri                  
- Türk Armatörler Birliği                                               - İMEAK DTO Şube YK Başkanları
- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                        - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.
- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                                   
- S.S. İstanbul Anadolu Yakası Kumcular                      
  Üretim ve Pazarlama Kooperatifi                                      
- T.D.İ. A.Ş.                                                                           
- İstanbul Şehir Hatları Tur. San. ve Tic. A.Ş.                   
- İDO A.Ş.                                                                 
- GİSBİR                                                                   
- GESAD                                                                   
- Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği                                             
- KOSTBİR                                                                            
- Yalova Altınova Tersane Gir. San. ve Tic. A.Ş.            
- YAGESAD
- RODER
- UND
- TÜRKLİM
- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri
- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği
- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.
- Gemi Brokerleri Derneği
- Gemi Tedarikçileri Derneği
- ZEYPORT
- GEMTAC
- SULİM
- KOSDER
- ROFED
- İstanbul Turistik Yüzer Tesis İşletmeleri Derneği                           
- Balık Müstahsilleri Derneği
- S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği
- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği
- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği           
- Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği
- Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası
- Gemi Mühendisleri Odası
- Oruç Reis Denizciler Kulübü
- S.S. Avrasya Deniz Taş. Turz. Hiz. İnş. San. ve Tic. Aş.
- S.S. Turizm ve Yolcu Deniz Taşıyıcılar Koop.
- S.S. Boğaziçi Yolcu ve Tur. Den. Mot. Taş. Koop.
- Beyden Deniz Ulaşım Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
- S.S. Mavi Marmara Deniz Yolcu ve Turizm Mot. Taş. Koop.
- S.S. Kartal Deniz Yolcu Yük ve Tur. Mot. Taş. Koop.