• Anasayfa
 • |
 • Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan, "Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 03.08.2016 tarih ve 29790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bir örneği Odamız web sayfasında Sirkülerler bölümünde "Genel" ve "Limanlar" alt sekmelerinde de yayımlanan Değişiklik Yönetmeliği ile, Limanlar Yönetmeliği Maddeleri içinde;

 

 • "Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri" başlıklı 13.maddesinin maddesinin 1.fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: (kırmızı ile belirtilenler eklenmiş, üstü çizilenler çıkarılmıştır)

   

     Madde 13(1): "Kıyı tesislerine yanaşacak veya bu tesislerden ayrılacak; 500 GT ve daha büyük tanker ve her türlü tehlikeli madde taşıyan gemi ve deniz araçları, 1000 GT ve daha büyük Türk Bayraklı gemi ve deniz araçları, 500 GT ve daha büyük yabancı bayraklı gemi ve deniz araçları ile boyu 55 metreden uzun veya 400 GT'den büyük 1000 GT ve üzerindeki yabancı bayraklı ticari ve özel yatlar kılavuz kaptan almak zorundadır. Yabancı bayraklı tüm askeri gemiler, askeri olmayan kıyı tesislerine giriş ve bu tesislerden çıkışlarında kılavuz kaptan almak zorundadır. Yakıt ikmali amacıyla demirde veya kıyı tesisinde bulunan gemilere aborda olmak için yanaşıp ayrılan veya yapılacak yakıt ikmali için yükünü almak üzere kıyı tesisine yanaşıp ayrılan 1000 GT ve daha küçük yakıt ikmal gemileri kılavuz etap seyri olan liman sahalarındaki etap seyirleri de dâhil olmak üzere, kılavuz kaptan almak zorunda değildir."

   
 • "Kılavuz Kaptan ve Römorkör Alınmasına İlişkin Esaslar" başlıklı 14.maddesinin 5.fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: (kırmızı ile belirtilenler eklenmiş, üstü çizilenler çıkarılmıştır)

   

                 Madde 14(5): "Yolcu gemilerinin alması gereken römorkörler ile bu römorkörlerin çekme kuvveti ve sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Gemi ilgililerince baş ve kıç itici pervanelerine veya sistemine ilişkin belgeler ile bu sistemlerin tam kapasite çalıştığına dair beyanın yazılı olarak liman başkanlığına ibraz edilmesi halinde römorkör zorunluluğu uygulanmaz. tam boyu 55-125 metre arası olan gemiler için asgari 16 ton çekme kuvvetinde en az bir römorkör, tam boyu 126 metre ve daha uzun olan gemiler için asgari 30 ton çekme kuvvetinde en az bir römorkör refakat etmek üzere böyle bir beyanda bulunulmaması halinde ise aşağıdaki tabloda belirtilen değerde çekme kuvvetine sahip römorkörler hizmet etmek üzere tahsis edilir. Gemi boyu itibarıyla römorköre tabi olan, ancak gros ton değeri itibarı ile kılavuz kaptan kullanma zorunluluğu bulunmayan gemilere römorkör alma zorunluluğu uygulanmaz."

  Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.                                                                                 Saygılarımızla

   

  EK: Değişiklik Yönetmeliği (1 Sayfa Web'de) 

                                                                                                                                           Murat TUNCER

  DAĞITIM                                                                                                                         Genel Sekreter

  GEREĞİ                                                                                       BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                              - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri                  

- Türk Armatörler Birliği                                                                - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.           

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                                        - İMEAK DTO Şube YK Başkanları      

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                                    - Meclis Üyeleri

- TÜRKLİM  

- KOGAD                                                                                   

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- ZEYPORT                                                                                                    

- GEMTAC

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği                                                                                   

- Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası                                             

- Gemi Mühendisleri Odası

- İlgili Gemi Sahipleri

- Acenteler           

552_3023_LIM.YON.DEG.SIRKU.pdf