• Anasayfa
  • |
  • MARMARAY ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTI SONUÇ RAPORU

MARMARAY ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTI SONUÇ RAPORU

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; 14.11.2005 tarihinde “İstanbul Boğazı Tüp Geçiş Projesi” (MARMARAY) kapsamında, İstanbul Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan Marmaray Çalışma Grubu Toplantısında ve Marmaray Çalışma Alanında yapılan değerlendirmeler sonucunda; • Gemilerin çatması nedeniyle yeşil lateral şamandıraların sürüklendiği ve hasarlandığı, • Akıntı nedeniyle kırmızı lateral şamandıraların sürüklendiği, • Kuzey-Güney istikametinde inen gemilerin çatmaya sebebiyet verdiği, • Şamandıraların ışık şiddetinin yetersiz olduğu, • KANYU Gemisi üzerinden gemi trafiğinin yeterli izlenemediği, • Mevcut Koruma botunun çalışma şartlarına elverişli olmadığı, hususlarının tespit edildiği, Tespit edilen bu eksikliklerin giderilmesi amacıyla; 1. Faz değişikliğinde şamandıra yerlerinin tespitinde mümkün olduğunca Kuzey-Güney istikametinden inen gemilerin tek rota ve manevra ile inecek şekilde belirlenmesine, 2. Koruma ve Kontrol görevinin KANYU Gemisi üzerinden yapılmamasına, 3. İyi hava şartlarında; Gemi Trafik Operatörü, Kılavuz Kaptan ve Yüklenici Firmanın yetkilendirilmiş Personeli 24 saat esasına göre çalışma alanında, kontrol/koruma botunda görev yapmasına, 4. Bu botun Gemi Trafik Operatörünün emrinde olmasına ve geçiş alanına yaklaşan/tehlikeli yaklaşan/risk oluşturan gemiler ilgili sektör üzerinden ivedilikle uyarılmasına, 5. Kötü hava şartlarında, Gemi Trafik Operatörünün isteğiyle ve talebiyle koruma ve kontrol görevinin; KEGKİ Genel Müdürlüğünce bölgede konuşlandırılmış römorkörle veya SAR Botla yapılmasına, 6. Koruma ve Kontrol Botunun çalışma şartlarına uygun hale getirilmesi veya çalışma şartlarına uygun bir botun yüklenici firma tarafından temin edilmesi, 7. Acil durumlarda müdahele etmek üzere uygun vasıflarda bir römorkör bulundurulmasının zaruret arz etmekte olduğu ve bu hususun yüklenici firmaya tekrar şiddetle tavsiye edildiği, 8. Hasar yada sürüklenme nedeniyle devre dışı kalacak olan şamandıralar yerine ivedilikle şamandıra atılabilmesini teminen bir adet yeşil, bir adet kırmızı lateral şamandıranın donatılarak yedeğe alınmasına, 9. Mevcut Lateral şamandıraların ışık şiddeti daha fazla olan ampullerle donatılması, bu ampullerle de emniyetli görünme sağlanamaz ise, mevcut ışıkların görünme mesafesi8 mil olanlar ile değiştirilmesine, 10. Sürüklenmenin önlenmesi için şamandıra ağırlıklarının arttırılmasına, 11. Yerel Trafikte seyir yapan deniz araçlarının, Denizcilik Müsteşarlığınca 21.02.2005 tarih SGD-5/001097 sayılı yazı ile belirlenen ve İstanbul Liman Başkanlığınca da 26.04.2005 tarih ve 1116 yazıları ile yerel deniz trafiğine duyurusu yapılan seyir şartlarına uygun olarak seyir yapmalarının sağlanmasına, 12. Özellikle Arabalı Feribotların Marmaray Çalışma Sınırlarını belirleyen şamandıraların arasından geçiş yapmalarının sağlanmasına, karar verildiği, Yukarıda yazılan kararların tüm ilgililer için emir niteliğinde olup, İstanbul Boğazında genel seyir emniyeti ve boğaz güvenliği dışında Marmaray Projesinin emniyeti için olduğu bildirilmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz. Saygılarımızla İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. DAĞITIM - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - S.S. Gemi Arm. Motorlu Taş. Koop. - MARLİM - GİSBİR - GESAD - S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği - Rumeli Feneri Balıkçılık Kooperatifi - S.S. İstanbul Batı Yakası Kum Üretim Paz. Mot. Taş. Koop. - S.S. İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim Paz. Mot. Taş. Koop. - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği