• Anasayfa
  • |
  • MARPOL’A UYGUNLUK VE YAĞLI SU AYIRMA CIHAZI (SEPARATÖRÜ)

MARPOL’A UYGUNLUK VE YAĞLI SU AYIRMA CIHAZI (SEPARATÖRÜ)

Sayın Üyemiz, İlgi : ICS/ISF’den alınan 14.02.2006 tarihli ve ICS/ISF(06)05 sayılı yazı ve ekleri. Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)/Uluslararası Denizcilik Federasyonu’ndan (ISF) alınan “MARPOL’a uygunluk ve yağlı su separatörü” konulu İlgi yazıda, son zamanlarda ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın Liman Devleti Kontrolü denetlemeleri esnasında, MARPOL’a uygunluk, yağlı su separatörü ve ilgili kayıtlar üzerinde yoğunlaşıldığı, PSC (Liman Devleti Kontrolü) ile ilgili Paris MOU’nun da aynı konular hususunda 3 ay sürecek bir yoğunlaştırılmış denetleme kampanyası başlattığı belirtilmiştir. İlgi yazıda, ayrıca, ICS/ISF’in, bir şirketin uygunluk dökümanlarında (DOC), gemi adamlarıyla haberleşmede ve gemideki uygunluk sürecinde yapılması gereken kontrolleri belirten ve Ek-1’de örneği bulunan bir kılavuz (6 sayfalık bir broşür) çıkardığına değinilerek, şirketlere ve gemilere bu kılavuzun en geniş şekilde dağıtılması istenmiştir. İlaveten, İlgi yazı ekinde denizcilikle ilgili yerel basına duyurulması için “Yağlı su separatörlerinin kullanımı ve MARPOL’a uygunluk hususundaki denizcilik endüstrisi sorunlarıyla ilgili bir hatırlatma” başlıklı bir Basın Bildirisi de gönderilmiştir (Ek-1). Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EKLER EK – 1 : İlgi yazı ve Ekleri. EK – 2 : İlgi yazı ve Ekindeki Basın Bildirisinin Türkçe çevirisi. DAĞITIM Gereği Bilgi - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Meslek Komitesi Başkanları - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği