• Anasayfa
  • |
  • MECLIS ÜYELERIMIZIN SILAH TAŞIMA RUHSATI ALABILMEL

MECLIS ÜYELERIMIZIN SILAH TAŞIMA RUHSATI ALABILMEL

Sayın Üyemiz; İlgi: TOBB’un 13.06.2002 Tarih ve 19939 Sayılı Yazısı   İlgi yazısıyla, Birliğin yoğun talep ve takipleri sonucunda, meclis üyelerimizin silah taşıma ruhsatı alabilmelerine tekrar imkan sağlayan yönetmelik değişikliği, 13.06.2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2002/4158 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesiyle sağlanmıştır.    Değişiklik Yönetmeliğinin 3. maddesiyle, aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (t) bendi “Kanunla kurulan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının birlik, federasyon ve konfederasyon yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ziraat odaları ve ticaret borsaları yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile meclis üyelerine," şeklinde değiştirilmiştir.   Bilgilerinize rica ederim. Saygılarımızla, Deniz İPEK Genel Sekreter