• Anasayfa
  • |
  • MILLETLERARASI ANDLAŞMA HK.

MILLETLERARASI ANDLAŞMA HK.

Sayın Üyemiz, 12 Mayıs 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 10.03.2011 tarihli 6199 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Samsun Limanı (Türkiye Cumhuriyeti) ve Kavkaz Limanı (Rusya Federasyonu) üzerinden Demiryolu Feribotu ile Uluslararası Karma Taşımacılığın Organize Edilmesi Hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti arasında anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 19.04.2011 tarihli ve HUMŞ/2822943 sayılı yazısı üzerine, 31.05.1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 05.05.2011 tarihinde kararlaştırılmış olup, 11.06.2011 tarih ve 27961 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: İlgili Anlaşma Örneği (13 Sayfa) (Web Sayfamızda) DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - Meslek Komite Başkanları - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - T.D.İ. A.Ş. - İDO A.Ş. - UTİKAD - RODER - UND - TÜRKLİM - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri - GEMTAC - Koster Armatörleri Derneği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği - Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası - Gemi Mühendisleri Odası - 33 No’lu Meslek Grubu Üyeleri