• Anasayfa
  • |
  • Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No 412)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No 412)

10 Eylül 2022 tarih ve 31949 sayılı Resmi Gazete'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No 412)" yayınlanmış ve yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Bahse konu Tebliğ'de, hazine taşınmazları üzerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla irtifak hakkı tesis edilmesine veya kullanma izni verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmiştir.

Bahse konu Tebliğ ile tesiste kullanılacak atıkların "biyokütle" olarak tanımlanmış olması ve atık bertaraf sorumluluğunun kamu kurum ve kuruluşuna ve tesisin işletilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişiliğine ait olması şartıyla, 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğine göre "belediye atıkları" olarak sınıflandırılan atıklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından işletilen tesislerden ortaya çıkan atıklar ve/veya arıtma çamurlarının kullanılacağı tesisler için kamu kurum ve kuruluşlarına irtifak hakkı tesis edilebilir veya kullanma izni verilebileceği belirtilmiştir.

İlgili Tebliğ Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) "Genel, Mevzuat ve Kıyı Yapıları Duyuruları" bölümlerinde yayınlanmakta olup ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

642_2791_milli_emlak_genel_tebli_i_s_ra_no_412_.pdf