• Anasayfa
  • |
  • Muğla İli, Bodrum İlçesi’nde Bulunan TorbaÇamlık- Kızılağaç Doğal Sit Alanının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin Karar

Muğla İli, Bodrum İlçesi’nde Bulunan TorbaÇamlık- Kızılağaç Doğal Sit Alanının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin Karar

Sayın Üyemiz;

“Muğla İli, Bodrum İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Torba-Çamlık-Kızılağaç Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı:7115)” 20.04.2023 tarih ve 32169 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Karara ilişkin ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alan, Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Turizm/Mevzuat bölümlerinde yayımlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

320_1186_mu_la_ili_bodrum_il_esinde_bulunan_torba_aml_k_k_z_la_a_do_al_sit_alan_n_n_yeniden_de_erlendirilmesine_ili_kin_karar.pdf