• Anasayfa
  • |
  • NOx Kod Kapsamında Yetkilendirme

NOx Kod Kapsamında Yetkilendirme

Sayın Üyemiz;

Ulaştırma Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün bila tarih ve 1515852 Sayılı yazısı ile Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Denizcilik Fakültesi Dekanlığı'nın 08.08.2023 tarih ve E.117020 sayılı yazılı talebi üzerine yapılan incelemede, bahse konu fakültenin NOx ölçümü ile ilgili olarak gerekli ekipmana ve ekipmanın nitelikli kullanılması konusunda personel yeterliliğine sahip olduğunun değerlendirildiği ve uluslararası sefer yapan balıkçı gemileri, ticari yatlar ve ilkel yapılı ahşap gemilere ait makinelerin NOx Teknik Kod kapsamındaki ölçümlerine yönelik olarak Bakanlık tarafından yetkilendirildiği;

Bursa Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nce NOx Kod'da belirtilen yöntemlerle ölçümlerin tamamlanarak bahse konu makinelere NOx Teknik Dosya düzenlenebileceği ve NOx Teknik Dosyası tamamlanan makinelere Liman Başkanlıkları tarafından Makine Uluslararası Hava Kirliliği Önleme Belgesi (EIAPP) sertifikası düzenlenebileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

773_2697_nox_kod_kapsam_nda_yetkilendirme.pdf