• Anasayfa
  • |
  • PAKISTAN / SEVKIYATLARDA TIKANIKLIK

PAKISTAN / SEVKIYATLARDA TIKANIKLIK

İlgi yazı ile Ekonomi Bakanlığı’nın 11 Temmuz 2011 tarih ve 0320003094 sayılı yazısından bahisle; Karaçi üzerinden Afganistan’a sevkedilen ticari yüklerde sahte evrak kullanıldığının tespit edilmesi üzerine, Pakistan Temyiz Mahkemesi’nin sevkiyatları 26 Şubat 2011 tarihinden, 28 Mart 2011 tarihine kadar durdurduğu, kaçakçılığı önleyebilmek için de Federal Gelir Kurumu (FBR)’ndan tedbir alınmasının istendiği, FBR’nin yetkiyi Pakistan’da ticari taşımaları organize eden yarı kamu yarı özel nitelikli National Logistic Cell (NLC)’e verdiği, NLC’nin de anlaşmalı olduğu 32 nakliyecinin mevcut taşıma sözleşmelerini feshettiği, yerine bütün sorumluluğun nakliyecilerin üzerinde olduğu ve sadece 4 nakliyecinin imzaladığı yeni bir sözleşme imzalandığı, 26 Şubat 2011 tarihinden itibaren, Karaçi Limanında yaklaşık 15.000 konteynerin biriktiği ve sevkiyatların başlatılmasından itibaren, günlük 50 – 100 adet TIR ile limandan çıkışların başlamış olmakla birlikte, önceliğin gıda malzemelerine verildiğine değinildiği, uygulama şeffaf ve öngörülebilir olmadığından, bazı firmalarımızın konteynerlerinin Şubat ayından beri, bazılarınınkinin de Nisan ayından beri taşıyıcı bulunamadığı gerekçesiyle, Karaçi Gümrüğünde beklemekte olduğu ve ilave demuraj masrafları yüklendiğinin ifade edildiği, Şikayetler ve girişimler üzerine, FBR tarafından yetkinin geri alındığı, Gümrüğe malın gümrük bedelini karşılayacak miktarda Banka Garanti Mektubu vermeleri ve bazı belgeleri ibraz etmeleri koşuluyla, tüm nakliyecilere taşıma imkanı sağlayacak bir sisteme geçiş için çalışmalar yapıldığının bildirildiği, ayrıca demiryolu nakliyesinin de devreye sokulacağının belirtildiği, bildirilerek, bu çerçevede, firmalarımızın dikkat etmesi gereken hususlar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır; • Tek konşimentoya fazla miktarda konteyner bağlanmaması, • Küçük konteynerlerin tercih edilmesi, • Afgan transit taşımacılığında deneyimli, büyük, güvenilir, mümkün olduğu takdirde Türkiye’de temsilciliği olan nakliye firmalarıyla çalışılması, • Mal yola çıkmadan önce rotanın güvenlik durumunun sorulması ve ona göre rotanın yönlendirilmesi, • Mal yola çıkmadan önce belgelerin ilgili makamlardan onay, vb. işlemlerinin tamamlanması, • NATO projeleri için malların bu statüde gönderilmesi, • Bozulabilir gıda ürünlerinin özel statüde gönderilmesi, • Karaçi Limanındaki tıkanıklık çözülünceye kadar mümkünse alternatif rotaların veya demiryolu gibi alternatiflerin tercih edilmesi. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EK: İlgi Yazı Örneği (2 Sayfa) DAĞITIM GEREĞİ BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Sefer KALKAVAN - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Sn. Erol YÜCEL - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk. - UTİKAD - Meclis Başkanlık Divanı - RODER - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - UND - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - TÜRKLİM - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk. - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri - Meclis Üyeleri - Gemi Brokerleri Derneği - ZEYPORT - Koster Armatörleri Derneği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - Gemi Sahipleri - Acenteler