• Anasayfa
  • |
  • Petrol Ofisi A.Ş. – Barge Kiralama İhale Daveti

Petrol Ofisi A.Ş. – Barge Kiralama İhale Daveti

Sayın Üyemiz,

Petrol Ofisi A.Ş.'nin 21.05.2019 tarihli yazısı ile; Yurtiçi ikmal kaynaklarından PO'nun talebi üzerine akaryakıt ve madeni yağın PO'nun belirleyeceği müşterilere taşınması, hasarsız ve noksansız teslim edilmesi işinin işbu şartnamede belirtilen periyodlarda deniz yolundan taşınarak karşılanması için hazırlanacak olan PO Tip Zaman Çarteri Barge Mukavelesi şartları dâhilinde, ihtiyaç duyulan kapasite ve sayıda Türk Bayraklı tankerlerin "E-mail ile Teklif Alma Usulü" ile kiralanacağı,

- Bahse konu tankerlerin 400-4000 DWT civarında kapasiteli tankerler olacağı,

- Teklif mektuplarının 28.05.2019 günü saat 15.00'a kadar e-mail ile iletileceği,

- Teknik, İhale ve Ticari konulardaki sorularınızın, ekte iletişim bilgileri yer alan kişilerden temin edilebileceği,

hususları belirtilmektedir.

Konu ihale ilan ve eklerine Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde ana sayfada "Genel", "Ticari" ve "İhale Duyuruları" bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

348_1977_1977-348.pdf