• Anasayfa
  • |
  • Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi Uygulamaları Hk.

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi Uygulamaları Hk.

İlgi:  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 09.08.2019 tarihli ve 8371 sayılı yazısı.

 

             Sayın Üyemiz,

            Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından gönderilen ilgi yazıda;

            Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafınca yayınlanarak yürürlüğe giren “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar”ına ilişkin plastik poşetlerin ücret karşılığında tüketici veya kullanıcıya verildiği,

            Bu kapsamda,  satışa tabi plastik poşetlere dair Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ın Geçici 4’üncü Maddesinde yer alan “Bu Usul ve Esasların 5’inci maddesinin onuncu ve on birinci fıkrasındaki şartları sağlayan plastik poşetler en geç 30.06.2019 tarihinden itibaren satışa sunulur ve şartları sağlamayan plastik poşetlerin satışına izin verilmez.” hükmü dahilinde;

  • Ücrete tabi plastik poşetlerin en az bir yüzeyinde çevreci slogan ve Sıfır Atık logosu kullanılması,
  • Plastik poşetlerde yer alan satış noktalarının marka ve logolarının bulunduğu yüzey (sap ve körükler hariç) alanının yüzde yirmisini geçmemesi,
  • Sıfır Atık logosunun Bakanlık web sayfasından temin edilen haliyle veya poşet rengine bağlı olarak görünür olması şartıyla tek renk olarak kullanılması,
  • Ücrete tabi plastik poşetlerin çift kat kalınlığının 40 mikron ve üzerinde olmasına dair esasların sağlanması,

hususları belirtilmektedir.

            Bilgilerinizi arz/rica ederim.

Saygılarımla,              

 

  İsmet SALİHOĞLU         

Genel Sekreter            

 

Ek :  İlgi yazı (1 syf.)

560_3038_3038_560.pdf