• Anasayfa
  • |
  • REMPEC Bölgesel Danışmanlık Çağrısı Hk.

REMPEC Bölgesel Danışmanlık Çağrısı Hk.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından 28.04.2020 tarihinde Odamıza gönderilen ve Ek’te sunulan e-posta mesajında; Akdeniz için Bölgesel Deniz Kirliliği Acil Müdahale Merkezi (REMPEC), Plan Bleu Bölgesel Etkinlik Merkezi (PB/RAC) ve Akdeniz Kirliliği Değerlendirme ve Kontrol Programı (MED POL) ve Özel Koruma Alanları Bölgesel Faaliyet Merkezi ile işbirliği içinde (SPA/RAC), Akdeniz’de deniz trafiğindeki gemilerden ve açık deniz faaliyetlerinden kaynaklanan deniz kirliliğinin eğilimleri ve görünümü üzerinde bir çalışma hazırlamak için danışmanlık hizmetleri sağlanması amacıyla bir çağrı yayınlandığı bildirilmektedir.

Akdeniz Eylem Planının, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP/MAP) Akdeniz Vakıf Fonları tarafından finanse edilen bu faaliyeti gerçekleştirmek üzere, ilgili danışman/uzmanların REMPEC’i desteklemek için başvurularını, Ek’te sunulan yazıda istenen belgelerle birlikte en geç 13 Mayıs 2020 tarihine kadar procurement@rempec.org adresi ile gorkem.yukselen@uab.gov.tr adresine iletmeleri istenilmektedir.

Bilgilerinize arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                        

İsmet SALİHOĞLU                   

Genel Sekreter                       

547_1285_rempec_b_lgesel_dan_manl_k_a_r_s_hk_112384.pdf