Sefer Duyurusu

İstanbul Liman Başkanlığı'ndan alınan 30.10.2020 tarihli ve E-58799809-010.07.02-8211 sayılı yazıda Türk ve Japon hükümetlerinin himayesinde Enstitünüz ile Japon İşbirliği Ajansı (JICA) işbirliği ile yürütülen "Marmara Bölgesinde Deprem ve Tsunami Zararlarının Azaltılması ve Eğitimi Projesi-MarDim" kapsamında, Marmara Denizinde deniz tabanında bulunan gözlemevi sistemleri Türk Bayraklı "TÜBİTAK MARMARA (Çağrı Kodu: TCVK2)" araştırma gemisi ile 30 Ekim - 05 Kasım 2020 tarihleri arasında bakım çalışmalarının yapılacağı ve akabinde tekrar bulundukları yerlere atılacağı bildirilmekte olup ayrıca izleme ve örnekleme çalışmalarının da yapılacağı belirtilmektedir.

Seyir, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması bakımından konunun; denizcilere/ilgililere ve çalışma bölgelerinde seyir yapacak olan gemi kaptanlarına duyurulması ve belirtilen bölgelerde dikkatli seyir yapılması, çalışma yapan deniz aracına çapariz verilmemesi istenmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

 

1206_2907_sefer_duyurusu.pdf