• Anasayfa
  • |
  • Şehiriçi ve Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı

Şehiriçi ve Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı

İçişleri Bakanlığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 01.06.2020 tarih ve E. 8567 sayılı Ek'te sunulan yazıda;

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda; salgın/bulaşı konusunda toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından tedbir kararlarının alınarak, uygulamada gelinen aşamada kontrollü sosyal hayat sürecine geçildiği ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından "Kent İçi Ulaşım Araçları (minibüsler, dolmuşlar, halk otobüsleri, belediye otobüsleri ve diğerleri) ile İlgili Alınması Gereken Önlemler", "Personel Servis Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken Önlemler", "Karayolu Taşımacılığı, Demiryolu Taşımacılığı, Denizyolu Yolcu Taşımacılığı ile İlgili Alınması Gereken Önlemler" adıyla şehiriçi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığına ilişkin önlemlerin hazırlanan Rehberin Ek'inde yayınlandığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, denizyolu yolcu taşımacılığını ilgilendiren hususlar hakkında özetle;

1- 23.03.2020 tarih ve 5823 sayılı Genelge ile tüm şehiriçi çalışan toplu taşıma araçlarında ve personel servislerinde araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50'si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki talimatların yürürlükten kaldırıldığı,

2- Şehiriçi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında uygulamaların Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan, Ek'te sunulan rehberler doğrultusunda gerçekleştirileceği,

3- Güvenli mesafe kurallarına uymak koşulu ile hangi oranda/sayıda ayakta yolcu alınabileceğinin İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca alınacak kararlar ve konulacak kurallar doğrultusunda belirleneceğine,

ilişkin Vali/Kaymakamlarca Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı belirtilmektedir.

"Denizyolu Yolcu Taşımacılığını" düzenleyen hususlara Ek'de sunulan ve web (www.denizticaretodasi.org.tr) sayfamızda yer alan Rehber'den (sayfa 147-153) erişim sağlanabilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

665_156__ehiri_i_ve_ehirleraras_yolcu_ta_mac_l_.pdf