• Anasayfa
  • |
  • Sera Gazı Ar-Ge Fonu Kavramı Üzerine Ortak Öneri Hk.

Sera Gazı Ar-Ge Fonu Kavramı Üzerine Ortak Öneri Hk.

Sayın Üyemiz,

            Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından Odamıza gönderilen ilgi yazıda;

            23-24 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacak Deniz Komitesi toplantısının gündem notlarında belirtildiği üzere, CLIA, BIMCO, INTERTANKO, IPTA ve WSC Sekreteryalarının, MEPC 75’e önermek üzere ICS Sekreteryası ile birlikte Sera Gazı (Green House Gases-GHG) Ar-Ge Fonu üzerinde çalışma yaptığı,

            Ortak sponsorluğu olası kurumların uzun görüşmelerinin ardından, bahse konu Fonun amaçları ve yönetimi ile ilgili Sözleşme Taslağı’nı, MARPOL’de yapılması gereken değişiklik önerilerini ve IMO GHG Süreci gereği etki değerlendirmesini içeren ilgi yazının Ek’inde mevcut taslak önerinin hazırlandığı belirtilmiştir.

            Deniz Komitesi toplantısındaki görüşmelere katkı sağlamak maksadıyla, Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne (International Maritime Organization-IMO) sunulmak üzere hazırlanan taslak önerinin incelenmesini, bahse konu taslak öneriye ait varsa görüş ve önerilerinizin 21 Ekim 2019 tarihine kadar alper.mergen@denizticaretodasi.org.tr adresine gönderilmesini bilgilerinize arz/rica ederim.

 

Saygılarımla,                    

 

İsmet SALİHOĞLU                

Genel Sekreter                   

Ek:

1- İlgi yazı Türkçe çevirisi (1 syf.)

2- İlgi yazı ve Ek’i (38 syf)

710_3669_3669_710.pdf