• Anasayfa
  • |
  • Sokağa Çıkma Kısıtlaması

Sokağa Çıkma Kısıtlaması

T.C İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 12.05.2020 tarihli ve E.7887 sayılı yazısında ; Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhur Başkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi korumak ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla bir çok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği,

Alınan tedbirlerin, bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşına bilmesi amacıyla; Büyükşehir statüsündeki 14 ilimiz ile Zonguldak ilini kapsayacak şekilde, İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca il valileri tarafından ek tedbirlerin alınması gerektiği, 

Bu kapsamda; 15.05.2020 tarihi tarihi saat 24:00 ile 19.05.2020 tarihi saat 24:00 arasında ekli yazılarında belirtilen istisnalar hariç olmak üzere Büyük Şehir statüsünde Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlandığı, belirtilmektedir.

Ekli yazılarında açık olacak iş yeri ve kurumlar ile istisna kapsamında olan kişiler açıklanmıştır. 

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

 

600_1473_soka_a_kma_k_s_tlamas_.pdf