Staj Ücreti Hk.

Sayın Üyemiz,
 
            İLGİ: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 25.06.2014 tarih ve 4177 sayılı yazısı.
 
            İlgi yazı ile;
 
            11.06.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında, mesleki ve teknik eğitim yapıldığı belirlenen programlarda 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında eğitimlerinin uygulamalı kısmına ilişkin çeşitli kurum ve kuruluşlarda mesleki eğitim gören öğrencilere eğitim yaptıkları kurum ve kuruluşlar tarafından ücret ödenmesi gerektiğine,
           
            3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında staj yapan öğrencilerin sigortalılık işlemlerinin yapılması gerektiği, stajyerlere ücret ödenmesi hususunda ise kurumların kendi mevzuatları izin verdiği takdirde ödeme yapabileceğine, stajlarını özel sektörde yapanlar için ücret ödenmesinde herhangi bir sakınca bulunmadığına,
 
karar verildiği hususları belirtilmektedir.
 
Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.                                             
Saygılarımızla
 
 
Murat TUNCER
                                                                                                          Genel Sekreter
EK: İlgi Yazı Örneği (1 Sayfa)
      Odamız Web Sayfasında
 
DAĞITIM
GEREĞİ:                                                                            BİLGİ:                                                         
- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                   - Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
- Tüm Meslek Grupları