• Anasayfa
  • |
  • Su Ürünleri Tescil Komitesi Kararı

Su Ürünleri Tescil Komitesi Kararı

"Su Ürünleri Tescil Komitesi Kararı" Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 7 Kasım 2021 tarih ve 31652 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanmış olup, Ek'te sunulmaktadır.

Bahse konu Kararda belirtildiği üzere, Su Ürünleri Tescil Komitesinin 2021 yılı Olağan Toplantısında;

Tanımları, morfolojik, biyolojik, genetik özellikleri ile diğer özellikleri Ek'te belirtilmiş olan ve tescili için başvurulan Palamut, Sardalya, Sarıkuyruk İstavrit, Turna, Eğirdir Yağ Balığı, Eğrez ve Karabiga Karidesi'nin tescil edilmesine karar verilmiştir.

"Su Ürünleri Tescil Komitesi Kararı" Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat bölümlerinde yayınlanmakta olup, ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

1167_3019_su_r_nleri_tescil_komitesi_karar_.pdf