• Anasayfa
  • |
  • Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 20.10.2022 tarihli ve 6243 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Odamız tarafından 3314/752 sayılı Sirkülerimiz ile de duyurusu yapılan Su Ürünleri Üretiminin Desteklenmesi İle ilgili 2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2023 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karar kapsamında su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara verilecek su ürünleri desteği ile ilgili usul ve esasları düzenlenmiş olup, Tarım ve Orman Bakanlıktan onaylı su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip, Su Ürünleri Bilgi Sistemine (SUBİS) kayıtlı yetiştiricilere yapılacak su ürünleri desteği ile ilgili hususlar 26 Kasım 2022 tarihli 32025 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup,

Söz konusu Tebliğ’e Odamızın web sayfasından (www.denizticaretodasi.org.tr) Genel/Teknik ve Mevzuat Duyuruları bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

860_3706_su_r_nleri_yeti_tiricili_i_destekleme_tebli_i.pdf