• Anasayfa
  • |
  • Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık Desteğine İlişkin Tebliğ

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık Desteğine İlişkin Tebliğ

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 20.10.2022 tarihli ve 6243 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan ve Odamız tarafından 3314/752 sayılı Sirkülerimiz ile de duyurusu yapılan Su Ürünleri Üretiminin Desteklenmesi İle ilgili 2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2023 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karar kapsamında yumurta/yavru üreten alabalık kuluçkahanelerine, damızlık alabalık desteği verilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlenmiş olup, Tarım ve Orman Bakanlığından onaylı su ürünleri kuluçkahane/yetiştiricilik belgesine sahip, Su Ürünleri Bilgi Sistemine (SUBİS) kayıtlı, Tebliğde belirtilen alabalık kuluçkahanelerine yapılacak damızlık alabalık desteği verilmesi ile ilgili hususlar 26 Kasım 2022 tarihli ve 32025 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup,

Söz konusu Tebliğ’e Odamızın web sayfasından (www.denizticaretodasi.org.tr) Genel/Teknik ve Mevzuat Duyuruları bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

861_3707_su_r_nleri_yeti_tiricili_i_kapsam_nda_alabal_k_kulu_kahanelerinde_dam_zl_k_alabal_k_deste_ine_ili_kin_tebli_.pdf