• Anasayfa
  • |
  • Süveyş Kanalını Transit Geçen ve Akabe Limanına Yönelen Gemilere Uygulanan Teşvikler Hk.

Süveyş Kanalını Transit Geçen ve Akabe Limanına Yönelen Gemilere Uygulanan Teşvikler Hk.

               

        İlgi     : Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'nin 11.05.2018 tarihli ve 7179 sayılı yazısı.

         

                     İlgi yazıda, , Ürdün Büyükelçiliği'nden alınan Nota' da, Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent TÜFENKÇİ İle Ürdün Haşimi Krallığı Büyükelçisi İsmail RİFAİE arasında 6 Mart 2018 tarihinde bir toplantının gerçekleştirildiği bildirilmektedir. Bu toplantıya atıfla, Sayın Bakan Tüfenkçi' nin isteği üzerine aşağıda kayıtlı hususlar hakkında bilgi verilmektedir.

 

Söz konusu Nota'da, Mısır makamları tarafından Süveyş Kanalını transit geçen ve Akabe Limanında bulunan kuru yük gemilerine, gezinti gemilerine ve konteyner gemilere uygulanan Kanal transit ücretlerinde %50 indirimi sağlayan anlaşmayı yenilemeyi kabul ettiği belirtilmekte, indirimin sadece Ürdün bayrağını taşıyan gemilere değil aynı zamanda Akabe limanında bulunan tüm gemilere uygulanacağı bildirilmekte; buna ek olarak Mısır ve Ürdün arasındaki kesin ve karşılıklı anlaşmalar dahilinde, Arap Köprüsü Denizcilik Şirketi ( Arab Bridge Maritime Company)' ne ait gemilere verilen başka teşviklerin de olabileceği, ancak, buna ilişkin bilgilerin anılan şirketten sağlanabileceği kaydedilmektedir.

 

Ürdün Büyükelçiliğinden alınan Nota'nın TOBB web sayfası (www.tobb.org.tr) "Hizmetler" başlığı altındaki "Uluslararası İş İmkânları/Ülke Duyuruları" bölümünde yer aldığı bildirilmektedir.

                  

                     Bilgilerinize arz ve rica ederiz.                                                Saygılarımızla,

                                                                                                                   Murat TUNCER

EK: İlgi yazı sureti (1 sayfa)                                                                        Genel Sekreter

  

285_1950_EK_1950.pdf