Tarifeler Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi : Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Limanlar Dairesi Başkanlığı'nın 26.12.2019 tarih ve 38400 sayılı yazısı.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü'nden alınan 26.12.2019 tarih ve 38400 sayılı yazı ile, TDİ Liman Hizmetleri Ücret Tarifesi'nin yeniden güncellendiği ve yapılan değişikliklerin Yönetim Kurullarınca 24.12.219 tarih ve 682-122 sayılı kararı ile uygun görüldüğü,

Bu kapsamda, 01.01.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe konulacak TDİ Liman Hizmetleri Ücret Tarifesi'nin www.tdi.gov.tr adresinde yayınlandığı hususu belirtilmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                         

İsmet SALİHOĞLU                   

Genel Sekreter                       

902_7091_tarifeler_hk.pdf