• Anasayfa
  • |
  • TCDD LIMANLARI TARIFE İNDIRIMI

TCDD LIMANLARI TARIFE İNDIRIMI

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ekinde alınan TCDD Limanlar Dairesi Başkanlığı’nın 06.01.2006 tarih ve L/2006-1 sayılı Samsun, Derince ve Bandırma Limanlarındaki indirim hakkındaki genelge metni aşağıdaki gibidir; “Kuruluşumuza bağlı, Mersin, İskenderun; Samsun, Derince, Bandırma ve İzmir limanlarının Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 30.12.2004 tarih ve 2004/128 sayılı kararı ile 31.12.2005 tarihine kadar özelleştirileceği belirtilmekle beraber, bu süre yine Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 01.12.2005 tarih ve 2005/135 sayılı kararı ile 31.12.2006 tarihine kadar uzatıldığından, özelleştirme ihalesi yapılan Mersin ve İskenderun Limanları ile ihaleye çıkılan İzmir Limanı haricindeki, Samsun, Derince ve Bandırma Limanlarımızda; I- L/2005-1 sıra no.lu genelgenin I-1 maddesinde belirtilen indirim oranları 31.12.2006 tarihine kadar aynı şekilde uzatılmıştır. II- Bu genelge 01.01.2006 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Bilgi ve gereğini rica ederim. Bu genelge 06.01.2006 tarih ve 8691 sayılıdır. İmza Erol İNAL Genel Müdür a. Genel Müdür Yardımcısı Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - S.S. Gemi Armatörleri ve Motorlu Taş. Koop. - Meslek Komiteleri Başkanları