• Anasayfa
  • |
  • TCDD SAMSUN LIMANI’NIN ÖZELLEŞTIRILMESI HK.

TCDD SAMSUN LIMANI’NIN ÖZELLEŞTIRILMESI HK.

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile, T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İDARE) tarafından 4046 sayılı Kanun Hükümleri çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD)’ne ait Samsun Limanı’nın, 36 yıl süre ile “işletme hakkının verilmesi” yöntemiyle özelleştirilmek üzere ihale edileceği bildirilmekte olup, İhaleye ilişkin olarak ilgi yazı ekinde yer alan ilan metninin bir örneği ekte sunulmaktadır. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: İlan Metni Örneği (2 Sayfa) DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyeler (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği DTO Konsey Başkanı - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - TÜRKLİM Denizcilik Sektörü Kurulu Bşk. - Liman İşletici Kuruluşlar - Meclis Başkan ve Vekilleri - İMEAK DTO Şubeleri - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Danışmanlar - Meslek Komiteleri Başkanları