TCDD TARIFE ÜCRETLERI

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ekinde alınan TCDD Limanlar Dairesi Başkanlığı’nın 26.12.2005 tarih ve L/2005-5 sayılı tarife ücretleri hakkındaki genelge metninin bir örneği ekte sunulmaktadır. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V EK: Genelge (1 Sayfa) DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - S.S. Gemi Armatörleri ve Motorlu Taş. Koop. - Meslek Komiteleri Başkanları - MARLİM