• Anasayfa
  • |
  • Tehlikeli Mal Taşımacılığı Hk.

Tehlikeli Mal Taşımacılığı Hk.

​                                                                                                                                                                                                                                            

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar  Birliği (TOBB)'nin 21.07.2015 tarih ve 13861 sayılı yazısı

 İlgi yazı ile ülkemizin taraf olduğu '' Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması (ADR) çerçevesinde Resmi Gazete 'de yayınlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak tehlikeli maddelerin taşınması gerektiği, ayrıca Türkiye –AB Mali işbirliği kapsamında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Polonya – Litvanya ortaklığı ile yürütülmekte olan '' Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek'' isimli Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi'nin 27.05.2014 tarihinde başlatılarak faaliyetlerine devam ettiği, söz konusu projenin '' Karayolu Mal Taşımacılığının İzlenmesi, Kontrolü ve Uygulanması Modelinin Detaylandırılması'' başlıklı bileşeni kapsamında tehlikeli mal taşımacılığında kullanılan araçlar, taşıma birimleri ve ambalaj testleri, periyodik muayeneleri onayları ve sertifikalandırılmalarıyla ilgili konuların görüşüleceği bir toplantının ilgili bakanlık nezdinde gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, bahsi geçen toplantıda gündeme alınmak üzere , Odamız üyesi ilgili firmaların yaşadığı sorun ve tecrübelerle ilgili geri bildirimlerin 3 Ağustos 2015 tarihine kadar   e-posta ( serkan.inal@denizticaretodasi.org.tr) ile iletilmesi husunda gereğini arz ve rica ederiz.

                                                                                                                       Saygılarımızla,

EK : İlgi yazı (1 sayfa)                                                                                   İsmail ASASOĞLU

DAĞITIM                                                                                                    Genel Sekreter V.

GEREĞİ:                                                                            BİLGİ:

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                    - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri                                   

- Türk Armatörler Birliği                                                      - Meclis Başkanlık Divanı

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                             - Sn. Erol YÜCEL                                

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                            TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk

- TÜRK LOYDU                                                    

- RODER                                                                                                    

- TÜRKLİM                                                                                                                      

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.             

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği      

- UTİKAD

- 15,16,17,18,19,20, 21, 22 23, 24, 25, 27,28                                   

   29,30,31,32,33,34,35,36,37,40,41,42,43 Meslek  Komiteleri                                             

- Tüm Gemi Sahipleri        

                                              

                   

566_3036_Sayi_3036_Sirku_566.pdf