• Anasayfa
  • |
  • Teknik ve Operasyonel Tedbirlere Yönelik Rehberler Hk.

Teknik ve Operasyonel Tedbirlere Yönelik Rehberler Hk.

Sayın Üyemiz,         

Denizcilik sektörünün üst kuruluşu Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), ticari büyümeye bakılmaksızın, denizcilik sektörünün toplam sera gazı emisyonlarında 2050 yılına kadar en az %50 oranında bir azaltım hedefi belirlemekte, bir sonraki aşamada ise emisyonlarda karbondan tam arınmayı hedeflemektedir.

IMO tarafından, dünya çapındaki geniş kapsamlı düzenlemeler ile denizcilik sektörünün çevresel performansı geliştirilmekte, gemilerin enerji verimliliği, operasyonel yakıt verimliliği ve hız optimizasyonu odaklı düzenlemeler üzerinde çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Söz konusu hedefler ve düzenlemeler doğrultusunda, denizcilik sektöründe karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik ilave tedbirlerin uygulanması ve ayrıca yeşil teknoloji çalışmalarının hız kazanması öngörülmektedir.

Bu kapsamda, Uluslararası Denizcilik Örgütü web sayfasında 28 Mayıs 2021 tarihinde yayımlanan yazıda (https://bit.ly/2S57979), Gemilerden Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılmasına Yönelik Oturumlararası Çalışma Grubu’nun (ISWG-GHG) 8. Oturumu’nda, yeni sera gazı tedbirlerini desteklemeye yönelik rehberlerin kabul edildiği belirtilmekte olup, teknik ve operasyonel tedbirler ve bahse konu rehberlere yönelik bilgileri içeren yazının Türkçe tercümesi Ek’te sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.           

568_1596_1596_568.pdf