• Anasayfa
  • |
  • Transit Personel Değişimi Hk.

Transit Personel Değişimi Hk.

             Sayın Üyemiz,

 

        İlgi: (a) 08.05.2018 tarih ve 1812 sayılı yazımız.

                (b) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel

                     Müdürlüğü'nün 07.08.2018 tarih ve E.60293 sayılı yazısı.

         Odamızca İlgi (a) yazı ile; Türk Boğazlarından transit geçen gemilerin Montrö Sözleşmesi gereği sağlık kontrol işlemlerini yaptırarak transit pratika alma zorunluluğunun bulunduğu ve bu bağlamda "Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliği"nin ilgili hükümleri gereği, Türk Boğazlarından geçen gemilerin transit personel değişim işlemlerinin liman başkanlığına uğranılmadan/herhangi bir evrak verilmeden yaptırılırken, zaman içinde birçok evrakın talep edilir hale gelindiği, bu durumun da ciddi zaman kaybına sebep olması nedeniyle zaman zaman transit personel değişim hizmeti almaktan vazgeçilmesine ve denizcilik sektörümüzün maddi kayıp yaşamasına neden olunduğuna değinilerek, liman başkanlıklarınca yürütülen işlemlerin azaltılması hususu talep edilmişti.

          Konu ile ilgili olarak, İstanbul ve Çanakkale Liman Başkanlıklarına gereği, Odamıza da bilgi olarak gönderilen İlgi (b) cevabi yazı ile; Söz konusu talebin değerlendirilmesi amacıyla İstanbul Liman Başkanlığı nezdinde 17.07.2018 tarihinde ilgili paydaşlar ile gerçekleştirilen toplantıda;

           •  Sahil Sağlık Yönetmeliğinin ilk halinde uğraksız gemilerin personel değişim işlemlerinde liman başkanlığı onay zorunluluğunun bulunduğu ancak bu Yönetmelikte daha sonra yapılan değişiklik ile   "Liman Başkanlığı onay zorunluluğunun" kaldırıldığı, buna rağmen, söz konusu uygulamanın teamülen devam ettirildiği,

            •  Uğraksız nitelikte olan gemiye yanaşma izni (Ordino) verilmediği, Liman Çıkış Belgesi düzenlenmediği, geminin yükleme-boşaltma yapmadığı hususu dikkate alındığında bunun kısmi bir işlem olduğu ve bu nedenle de geminin esasında kamunun tam kontrol ve denetimine girmediği,

            •  Personel değişim işleminin Gemiadamı Asgari Donatım Belgesine uygun olup olmadığının sorumluluğunun gemi kaptanına ait olduğu,

hususlarının tespit edildiği belirtilerek,

            Bu kapsamda, teamülen de olsa yıllarca devam eden bir uygulama olduğu için diğer kurumların bazı çekince ve endişeleri de göz önünde bulundurularak, uğraksız gemilerin personel değişimiyle ilgili Sahil Sağlık, Emniyet ve Gümrük makamları tarafından yürütülen iş ve işlemlerin devam ettirilip ettirilmemesinin ilgili kurumların insiyatifınde olduğu, bununla birlikte Liman Başkanlığı'nca onay zorunluluğu bulunmayan transit personel değişim işlemlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi hususu bildirilmektedir.

            Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.                                                                                                   Saygılarımızla

            EK: İlgi (b) Yazı Örneği (2 Sayfa)                                                                                                                            

                                                                                                                                                                     Murat TUNCER

                                                                                                                                                                      Genel Sekreter

DAĞITIM

GEREĞİ                                                                      BİLGİ                              

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                             - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeler   

- Türk Armatörler Birliği                                               - İMEAK DTO Şube YK Başkanları

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                         - Meclis Üyeleri

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                          

- TAİS                                                                                                                

- UND

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.

- SULİM

- KOSDER

- ROFED

- KOGAD

- Türkiye Denizcilik Federasyonu

- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği 

- Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği

- Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

- Gemi Mühendisleri Odası

- D.E.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği

- WISTA Türkiye Derneği

- Beykoz Denizciler Derneği

- Gemi Sahipleri

- Acenteler

494_3281_494.pdf