• Anasayfa
  • |
  • TSK Deniz Unsurlarının Görev Süresinin Uzatılması

TSK Deniz Unsurlarının Görev Süresinin Uzatılması

5 Şubat 2022 tarihli ve 31741 sayılı Resmi Gazete'de "Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Unsurlarının Aden Körfezi, Somali Karasuları ve Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir Bölgelerde Görevlendirilmesi, Denizde Terörizmle Mücadele Harekâtlarına Katkı Sağlanabilmesi Maksadıyla Unsurlarımızın Bölge Ülkeleri Karasuları Dışında Denizde Terörizmle Mücadele Görevi İçin Yetkilendirilmeleri ve Bununla İlgili Gerekli Düzenlemelerin Cumhurbaşkanı Tarafından Yapılması İçin Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10/2/2009 Tarihli ve 934 Sayılı Kararı ile Verilen ve Son Olarak 26/1/2021 Tarihli ve 1276 Sayılı Karar ile Bir Yıl Uzatılan İznin Süresinin Anayasanın 92'nci Maddesi Uyarınca 10/2/2022 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha Uzatılmasına Dair Karar" yayımlanmıştır. (Karar No: 1315)

Söz konusu Karar ekte sunulmakta olup ayrıca Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr) "Mevzuat Duyuruları" ve "Güvenlik" bölümlerinde de yer almaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

111_1126_tsk_deniz_unsurlar_n_n_g_rev_s_resinin_uzat_lmas_eimza.pdf