• Anasayfa
  • |
  • TÜPRAŞ’ın Gemi ve Yükleme/Tahliye Kriterleri Hk

TÜPRAŞ’ın Gemi ve Yükleme/Tahliye Kriterleri Hk

 

                                                                                         Sirküler No:   480            /2018

            Sayın Üyemiz,

 

            Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'nden alınan 13.08.2018 tarihli e-mail ile,

            Tüpraş Terminallerine uğrak yapan gemiler için ulusal ve uluslararası mevzuatlarla paralel olarak çevre, insan sağlığı ve terminal güvenliğini tesisi etmek amacıyla 01.01.2019 ve 01.01.2020 tarihleri itibariyle uygulamaya alınacak Gemi Kriterleri ile Yükleme ve Tahliye Kriterlerinin Odamız üyelerine duyurulması istenmektedir.

Yazı ekinde gönderilen Ek-1 Tüpraş Terminalleri Kriterleri ile Ek-2 Tüpraş Terminalleri Kapalı Yükleme, Tahliye, Ölçüm ve Numune Kriterleri Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde Genel ve Teknik bölümlerinde yayınlanmaktadır.

 

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

 

                                                                                                                                                 Saygılarımızla,

Ek-1 : Tüpraş Terminalleri Kriterleri

Ek-2 : Tüpraş Terminalleri Kapalı Yükleme,

Tahliye, Ölçüm ve Numune Kriterleri                                                                                     Murat TUNCER

                                                                                                                                               Genel Sekreter

 

 

Dağıtım :

Gereği                                                                                                    Bilgi :

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                                    -YK Başkan ve Üyeleri          

- Türk Armatörler Birliği                                                                     - İMEAK DTO Meslek Komitesi Başkanları

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                  

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                               

- TAİS                                                                           

- İDO A.Ş.                                                                                    

- GİSBİR                                                                                          

- GESAD                                                                                      

- Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği                      

- Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş.       

- KOSTBİR                                                                                 

- Yalova Altınova Tersane Gir. San. ve Tic. A.Ş. 

- UND

- TÜRKLİM

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği

- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop. V

- Gemi Brokerleri Derneği

- KOSDER

- 13,27 ve 28 No.lu Meslek Grupları Üyeleri

-Tanker Sahipleri

480_3166_tupras.pdf