• Anasayfa
  • |
  • Turizm Sektörü Yabancı Personel Çalışma İzin Başvuruları Hakkında

Turizm Sektörü Yabancı Personel Çalışma İzin Başvuruları Hakkında

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İş Gücü Genel Müdürlüğü'nün (https://www.ailevecalisma.gov.tr/uigm/duyurular/turizm_sektoru_yabanci_personel_calisma_izin_basvurulari_hakkinda_duyuru/)  resmi internet sayfasında yayınlanan  ve ekte sunulan duyurusunda;

2020 yılında tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan Kovid-19 salgını, küresel ekonomide büyük etkilere yol açarken bu süreçten en olumsuz etkilenen sektörlerin başında  turizm sektörünün geldiği, bu nedenle, gerek turizm sektörünün yeniden canlanmasına destek olunması, gerekse de  sahadan gelen taleplerin karşılanması amacıyla, önceki yıllarda sektöre sağlanan muhtelif kolaylıkların sürdürülerek 2021 yılında da uygulanmasına Bakanlıklarınca da uygun bulunduğu belirtilerek,

Bu kapsamda, 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında geçerli olmak üzere:

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli veya belgesiz turizm işletmeleri ile bunların bünyelerinde izinli faaliyet gösteren işletmeler (SPA, güzellik merkezi, spor merkezi, kuaför, kuyumcu, deri, halı, tekstil vb. gibi küçük işletmeler), turizm seyahat acentaları, belgeli tatil köyleri ve turizm-animasyon organizasyon firmaları ile müstakil eğlence yerlerinde çalıştırılmak istenilen yabancılara, en az ödenebilecek ücretin, başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücretten daha düşük olamayacağı, 

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli turizm işletmeleri, belgeli tatil köyleri, bünyesinde hamam sauna vb. kompleks bulunduran belgeli turizm işletmeleri veya Seyahat Acenta belgeli işletmelerle anlaşmalı hamam ve saunalar ve resmi makamlardan alınmış faaliyet izni bulunan termal oteller tarafından uzmanlık ustalık gerektiren işlerde istihdam edilecek yabancılar için en az on (10) Türk vatandaşı çalıştırılması halinde, her bir yabancı için ayrı ayrı beş (5) Türk vatandaşı istihdamına ilişkin kotanın ayrıca uygulanmayacağı, 

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli veya belgesiz turizm işletmelerinin bünyelerinde izinli veya sözleşme ile faaliyet gösteren işletmelerde (kuaför, kuyumcu, deri, halı, tekstil satışı vb. küçük işletmeler) en fazla iki yabancıya çalışma izni kriterlerine tabi tutulmaksızın çalışma izni verilebileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

337_940_turizm_sekt_r_yabanc_personel_al_ma_izin_ba_vurular_hakk_nda.pdf