• Anasayfa
  • |
  • Türkiye - Bulgaristan Demiryolu Bağlantısı Olan Limanları Arasındaki Uluslararası Demiryolu - Feribot Hattının Organizasyonu ile İlgili Anlaşma Hk.

Türkiye - Bulgaristan Demiryolu Bağlantısı Olan Limanları Arasındaki Uluslararası Demiryolu - Feribot Hattının Organizasyonu ile İlgili Anlaşma Hk.

​                                                                                                                                                                                                                          

Sayın Üyemiz,

 

   "10/2/2015 tarihli ve 6621 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan "Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti'nin Demiryolu Bağlantısı Olan Limanları Arasındaki Uluslararası Demiryolu-Feribot Hattının Organizasyonu ile İlgili Anlaşma"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 14/4/2015 tarihli ve 7630791 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 6/5/2015 tarihinde kararlaştırılmış ve 11.02.2015 Tarih ve 29413 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup bahse konu Anlaşma örneği Ek'te sunulmaktadır.

 Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.  

                                                                                                                                                                      Saygılarımızla

                                                                                                                                                                    İsmail ASASOĞLU

                                                                                                                                                                    Genel Sekreter V.

 

 

Ek:İlgili Anlaşma Örneği (9 sayfa)

DAĞITIM                                                                BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                       - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri                  

- Türk Armatörler Birliği

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği             

- RODER

- UND

- TÜRKLİM

- Gemi Brokerleri Derneği

- KOSDER

- ROFED

- 15,17,18,29,30,31,32,33, 34, 36,

  40 ve 41 no.lu Meslek Grupları

 

 

 

549_2949_Sayi_2949_Sirku_549.pdf